I slutet av maj 2024 lanserar Migrationsverket en pilottjänst för digital passkontroll. E-tjänsten Digital Passport Check har införts i syfte att underlätta för studenter och arbetstagare som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. I dagsläget behöver samtliga individer som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige visa upp sitt pass i original vid en svensk utlandsmyndighet innan tillstånd kan beviljas. Med införandet av en tjänst för digital passkontroll kommer sökanden, som har lämnat in sin ansökan via Migrationsverket e-tjänst, inom ett par dagar efter inlämnad ansökan få ett automatiskt mejl innehållandes en personlig länk till en-tjänst där kontrollen kan utföras.

För att genomföra passkontrollen används Freja eID Group AB, som fungerar som e-legitimation. Sökanden kan, efter att ha laddat ner appen, läsa av sitt pass och göra en ansiktsigenkänning för att identifiera sig. Under ansökningsprocessen kommer även andra svenska myndigheter kunna förlita sig på legitimationen.

Efter att den sökande anlänt till Sverige och fått svenskt personnummer eller samordningsnummer kommer legitimationen kunna uppdateras till en fullständig svensk e-legitimation.

23 länder vars medborgare inte behöver visum för att resa till Sverige omfattas av piloten, och tjänsten beräknas omfatta ungefär 19 000 arbetstagare och 5 000 studenter. Erbjudandet om digital passkontroll omfattar de som under 2024 ansökt om uppehållstillstånd för studier eller arbete och som ännu inte visat upp sina pass.

De länder som inte omfattas av den digitala passkontrollen behöver därför fortsatt utföra passkontrollen vid en svensk utlandsmyndighet, eller på plats hos Migrationsverket för sökanden som befinner sig i Sverige.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida för information om vilka länder som omfattas av piloten: Arbetstagare och studenter kan visa pass för Migrationsverket i mobiltelefonen

KPMG:s kommentar

KPMG välkomnar införandet av en digital passkontroll som ett viktigt steg i att underlätta ansökningsprocessen för sökanden. Nuvarande bestämmelser som innebär att passkontroll på en svensk utlandsmyndighet eller hos Migrationsverket är obligatorisk för att kunna beviljas uppehållstillstånd kan vara såväl dyrt som tidskrävande för sökanden som behöver resa långt för att kunna genomföra kontrollen. KPMG:s förhoppning är ett lyckat pilotprojekt som på sikt kan leda till att fler länder och att fler tillståndsgrunder än enbart arbete och studier kan inkluderas i den digitala e-tjänsten.
 

Läs mer
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss