Sofie Ekberg

Migrationsrådgivare

KPMG i Sverige

Sofie är specialist inom migrationsfrågor avseende arbets-och uppehållstillstånd, samt medborgarskap och visum. Detta är frågor som aktualiseras när utländska bolag har personal i Sverige, eller när svenska bolag anställer utländsk personal eller sänder ut personal för arbete utomlands. Sofie har tidigare erfarenhet av att arbeta med migrationsfrågor på Migrationsverket. 

  • Immigration Services