Nina Dahlsten

Migrationsrådgivare

KPMG i Sverige

Nina är specialist inom migrationsfrågor avseende arbets-och uppehållstillstånd, samt medborgarskap och visum. Detta är frågor som aktualiseras när utländska bolag har personal i Sverige, eller när svenska bolag anställer utländsk personal eller sänder ut personal för arbete utomlands. Nina har tidigare erfarenhet av dessa typer av frågor genom arbete på Migrationsverket i drygt två år.

  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Skatt
  • Bachelor of Political Science, Gothenburg University