Riksdagen beslutade igår om nya regler för beräkning av bilförmån. Vi har i tidigare TaxNews redovisat innehållet i de nya reglerna samt några övergripande följdfrågor som reglerna ställer till oss som arbetsgivare och anställd.

Med de nya reglerna blir det dyrare med tjänstebil för anställda som använder bilen som arbetsredskap. De dyra elbilarna får ett lägre bilförmånsvärde.

 

Reglerna gäller alla bilar som tas i trafik från 1 juli 2021 samt för i utlandet registrerade bilar. De nya skattepliktiga förmånsvärdena för juli 2021 ska beräknas och redovisas som underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter i arbetsgivardeklarationen i augusti 2021. 
 

KPMG:s kommentar

Genom beslutet har riksdagen tagit ut färdriktningen mot elbilar. Elbilar ger bättre förarekonomi men kräver laddkapacitet vad avser ström och hastighet vid tankning för att närma sig den tid det tar att tanka och använda en fossildriven bil. 

Val av elbilsmodeller kommer att styras av förarens körmönster och användning i tjänsten och med beaktande av att infrastrukturen vad avser laddningsstationer ännu inte riktigt är utbyggd. Den högre inköpskostnaden för elbilen ställer även frågor om dagens policy är hållbar i framtiden när det blir aktuellt för byte av tjänstebil.

Frågor som en arbetsgivare kan behöva överväga är att göra individuella bedömningar för att bestämma förarens behov av tjänstebil i arbetet och vid privat körning vilket därefter kan ligga till grund för val av framtida tjänstebil.

Utköp av tjänstebil kan aktualiseras efter utvärdering och som en konsekvens av de nya reglerna.

Frågor som behöver besvaras vid en framtida bilpolicy är körprofil, planering, elbilsval och individuell utvärdering av behovet av tjänstebil.

Välkommen att kontakta oss om du har några följdfrågor som rör bilförmån.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.