Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

Johnny Ekström är auktoriserad skatterådgivare och arbetar på KPMG sedan 1991. Dessförinnan har Johnny arbetat som bankjurist och vid domstol. Johnny Ekström är expert och en av Sveriges mest erfarna inom området personbeskattning i frågor som bl.a. rör anställdas förmåner, representation, tjänsteresor och sponsring. Utöver skatterådgivning arbetar Johnny med omfattande utåtriktad utbildningsverksamhet i form av heldags- och halvdagsutbildningar eller företagsanpassade seminarier och workshops. Johnny arbetar även med etiska frågor kopplade till förmåner och representation m m och då i samverkan med KPMG Forensic.

  • International Markets
  • National Markets
  • Tax
  • Jur kand, Lunds universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare FAR

  • Medlem i FAR

  • Anlitad föreläsare

  • CSR-arbete