Proposition om bilförmån

Proposition om bilförmån

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och blir tillämpliga för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen den 1 juli 2021 eller senare samt för bilar som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga i Sverige.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har tidigare i TaxNews redovisat förslaget till ny bilförmånsberäkning samt de tilläggsförslag som Skatteverket lämnat för att bl a förenkla hanteringen av bilförmån.

Regeringens proposition innehåller inte i sak några nyheter vad avser hur framtida bilförmån ska beräknas samt när reglerna ska träda ikraft.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och blir tillämpliga för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen den 1 juli 2021 eller senare samt för bilar som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga i Sverige. 

Regeringen anser att de invändningar som några remissinstanser lämnat om förslaget inte bör beaktas. Invändningarna leder inte till den styrning som regeringen vill åstadkomma mot neural beskattning (lön i relation till förmån) och mer miljöanpassade bilar. 

Beslut i riksdagen kommer tas den 2 juni 2021.


KPMG:s kommentar

Regeringens proposition klargör att det är hög tid att utvärdera dagens policy som ofta bygger på år samt körsträcka för byte av tjänstebil. Flera arbetsgivare överväger att styra framtida byte kopplat till längre körsträcka för att möjliggöra övergång till elbilar då dessa oftast är avsevärt dyrare än motsvarande bensin- eller dieselbilar.

Frågor som en arbetsgivare kan behöva överväga är att låta befintliga tjänstebilar/förmånsbilar innehas under en längre tidsperiod innan de byts till en ny tjänstebil/förmånsbil. För några kanske utköp av tjänstebil kan vara aktuellt. I storstäderna kan även parkeringskostnaden centralt i anslutning till arbetsplatsen vara en utlösande faktor - nu när förmånsvärdena höjs - för att låta de anställda köpa ut tjänstebilarna. Hur tar man hänsyn till verksamhetens miljöpolicy vid framtida val av tjänstebil då elbilar innebär betydande merkostnader utan förändrad bilpolicy?

Regeringen konstaterar att det finns anledning framöver att göra en översyn av regelverket för bilförmån främst i syfte att förenkla för arbetsgivare, arbetstagare och för Skatteverket.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör bilförmån.


Johnny Ekström
+46 70 645 02 05
johnny.ekstrom@kpmg.se

Marie Enander
+46 70 875 61 81
marie.enander@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.