Förslag till ny beräkning av bilförmån

Förslag till ny beräkning av bilförmån

Förmånsvärdet kan komma att höjas i genomsnitt med 25%

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Finansdepartementet har i en promemoria lämnat förslag på en ny beräkning av bilförmån. Förslaget avser alla registrerade bilar från den 1 juli 2021. Uttagna bilar fram till den 30 juni 2021 påverkas inte av förslaget.

I den nya beräkningen ändras det ränterelaterade och prisrelaterade beloppet för att mer träffa vad som är marknadsvärdet idag då kostnadsneutralitet ska finnas mellan lön och förmån även vid denna schablonberäkning.

Det föreslagna bilförmånsvärdet beräknas till summan av;

  • 29% av ett prisbelopp,
  • Ränterelaterat belopp. Bilens nybilspris multiplicerat med 70% av statslåneräntan och en (0,01) procentenhet,
  • Prisrelaterat belopp. 13 % av nybilspriset
  • Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen
  • Det extra lyxbilltillägget försvinner. (Det prisrelaterade beloppet är 13% av nybilspriset)


För en bil med ett nybilspris om t ex 350 000 kr ökar förmånsvärdet med 34% från cirka 51 500 kr till 68 900 kr per år. Vid 52% i marginalskatt ökar förarens skattekostnad med cirka 9000 kr per år.


KPMG:s kommentar


Bilförmånsfrågan är för många företag och anställda svåröverskådlig. Det är hög tid att se över sin vagnsparksstrategi och bilpolicy. De flesta bilpolicys utgår t ex vid val av bil från prisbasbelopp. Genom elektrifieringen (laddhybrid, el) av tjänstebilarna kommer sannolikt denna modell förändras mot en totalkostnadsberäkning (TCO).

Alla företag som idag har tjänstebilar och som har för avsikt att även framöver tillhandahålla tjänstebilar för sina anställda bör göra ett omtag och utvärdera konsekvenserna av förslaget för både förare och företaget .

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av lagförslaget. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om bilpolicy, bilförmån och till bilen hörande förmåner.

Läs mer
Justerad beräkning av bilförmån (PDF 486 KB)
 

Johnny Ekström
johnny.ekstrom@kpmg.se

Sandra Berg Svantesson
sandra.berg.svantesson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.