Bilförmån i förändring

Bilförmån i förändring

Skatteverket har lämnat förslag till Finansdepartementet om förenklingar och förtydliganden av beskattning av bilförmån och drivmedelsförmån.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Utöver att vi väntar på beslut om ny beräkning av bilförmånsvärdet från 1 juli 2021 har Skatteverket nu i en skrivelse lämnat förslag till Finansdepartementet om förenklingar i frågor som idag upplevs som inte rättvisande och/eller är administrativt betungande för anställda och arbetsgivare.

Förslagen är i vissa frågor redovisade och åtföljda med lagtext att träda i kraft 1 januari 2022. I andra frågor öppnar Skatteverket upp med förslag som bör utredas vidare.

De centrala frågorna är att uppräkning av drivmedelsförmånsvärdet ur skattesynpunkt bör slopas. Att de som tankar el vid arbetsplatsen bör ges samma möjlighet till milersättning som de har som själva betalar allt drivmedel. Nedsättning av förmånsvärdet för lätta lastbilar bör i normalfallet schabloniseras till 60 procent av förmånsvärdet samt att nuvarande permanenta beräknade nedsättning för miljöbilar ersätts med en schablon när frågan bereds vidare.

Frågor att utreda är nedsättning av förmånsvärdet vid omfattande tjänstekörning (minst 3000 mil i tjänsten) samt frågan om möjligt schablonvärde vid tankning av elbil vid arbetsplatsen.


KPMG:s kommentar

Vår bedömning är att de förslag som Skatteverket lämnar är rimliga och möjliga att genomföra samt att de bör behandlas i ett sammanhang av Finansdepartementet ur utredningssynpunkt under våren /hösten 2021.


Johnny Ekström
+46 70 645 02 05
johnny.ekstrom@kpmg.se

Marie Enander
+46 70 875 61 81
marie.enander@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.