• 1000

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027, Krajowy Plan Odbudowy oraz bezpośrednie fundusze przyznawane przez Komisję Europejską to ogromne wsparcie dla polskiej gospodarki. W najbliższych latach przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania ze środków publicznych na różne planowane przedsięwzięcia. W porównaniu do lat ubiegłych, w ramach ogłoszonych teraz programów pomocowych widzimy wiele korzystnych dla przedsiębiorców zmian, co pozwoli jeszcze precyzyjniej wspierać zidentyfikowane potrzeby. Silne akcenty są położone już nie tylko na badania i rozwój, ale także na zazielenianie, cyfryzację przedsiębiorstw oraz internacjonalizację. Pojawiły się także nowe kategorie wielkości przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o wsparcie w szerszym zakresie – small mid caps i mid caps.

Odwiedzaj naszą stronę, by być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami.

Aby zrealizować projekt sfinansowany z funduszy unijnych, przedsiębiorca musi przejść przez pięć głównych etapów:

1

Określić cel projektu – na tym etapie należy zdefiniować na czym będzie polegać projekt i jakimi zasobami ludzkimi, finansowymi i technologicznymi chcemy osiągnąć jego cele.

2

Wytypować źródła wsparcia – należy określić jakie działania na szczeblu regionalnym, krajowym lub europejskim mogą zaspokoić zdefiniowane potrzeby oraz zweryfikować ich dostępność.

3

Przygotować i złożyć dokumentację aplikacyjną – przed rozpoczęciem projektu należy w sposób formalny i zgodny z regulaminem przedstawić swój pomysł odpowiedniej instytucji.

4

Podpisanie umowy o dofinansowanie – jeśli projekt zostanie wybrany, nastąpi zaproszenie do zawarcia umowy.

5

Rozliczenie przyznanego wsparcia – w trakcie i po zrealizowaniu projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, należy przedstawić dokumenty potwierdzające jego zakres rzeczowy oraz osiągnięcie założonych celów.

Wspierane obszary


Badania i rozwój

Badania i rozwój

Najważniejszymi z obszarów, które będą wspierane w najbliższych latach finansowych są badania i rozwój, które stanowią priorytet dla wzrostu unijnej i polskiej gospodarki. Jest to kontynuacja trendów zauważanych w latach ubiegłych, które polegają na prowadzeniu własnej działalności ukierunkowanej na stworzenie nowego lub ulepszonego produktu, technologii czy usługi, które powinny skończyć się na wytworzeniu prototypu lub dokumentacji wdrożeniowej.


Wdrażanie innowacji

Wdrażanie innowacji

Nowe technologie wykorzystywane są do opracowania przełomowych rozwiązań, które na wielu płaszczyznach poprawiają jakość życia tysięcy ludzi. Wdrażanie innowacji jest podstawą dla wprowadzenia zmian, a projekty którym zostaje przyznane wsparcie z zakresu wdrożenia innowacji są odpowiedzią na rzeczywiste, specjalistyczne problemy z zakresu medycyny, ekologii czy technologii. Programy wspierające wdrożenie innowacji są odpowiednie dla działań z zakresu wprowadzenia na rynek nowoczesnych produktów i usług oraz dla wdrożenia nowych rozwiązań na potrzeby przedsiębiorstwa.


Zazielenianie przedsiębiorstw / ESG

Zazielenianie przedsiębiorstw / ESG

W ramach obszaru zazieleniania przedsiębiorstw realizowane są projekty zgodne z wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie projektów inwestycyjnych promujących czystą energię, efektywność energetyczną, działania pro-środowiskowe, zarówno na etapie produkcji i dystrybucji energii, jak również w procesach produkcyjnych przedsiębiorstw. Wsparciem objęte mogą zostać projekty zakładające efektywne wykorzystanie zasobów, tworzenie gospodarki bardziej przyjaznej środowisku, redukcję emisji zanieczyszczeń i odnawialne źródła energii.


Cyfryzacja

Cyfryzacja

Istotnym obszarem w którym wsparcie znajdą przedsiębiorcy jest także cyfryzacja, która obecnie stanowi jeden z filarów rozwoju Unii Europejskiej i jest też odpowiedzią na wyzwania, które przed społeczeństwem i gospodarką stawia dynamiczna sytuacja geo-polityczna w ostatnich latach. Inwestycje te mają na celu wyrównanie szans cyfryzacji przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie coraz wyższych poziomów digitalizacji i automatyzacji pracy, rozwój kompetencji pracowników, jak również modelowanie systemów pracy podążających za oczekiwaniami rynku, w tym pracę hybrydową i zdalną.


Działania na arenie międzynarodowej

Działania na arenie międzynarodowej

Instrumenty w tym obszarze skierowane są do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Pozwalają one na rozwój rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej oraz na pozyskiwanie dodatkowych kontaktów i zasobów do realizacji kolejnych projektów innowacyjnych na szczeblu europejskim, nie tylko w ramach polskich środków.

Pobierz raport

Wymienione w publikacji działania stanowią przykładowe obszary wsparcia dla przedsiębiorców w latach 2021-2027. Wsparcie będzie udzielane w postaci dofinansowania zwrotnego i bezzwrotnego, a także w formie pożyczek. Będzie ono oferowane w zakresie różnych programów funduszy krajowych oraz unijnych, do których należą:

  • Zwolnienia podatkowe inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej
  • Fundusz Modernizacyjny
  • Programy Agencji Badań Medycznych
  • Program Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility)
  • EU4 Health Programme
  • European Digital Programme
  • EU Space Programme

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Zobacz także