W 2021 r. w Polsce zarejestrowano 446,6 tys. nowych samochodów osobowych – o 4,3% więcej w porównaniu do 2020 roku. Wzrost rejestracji dotyczy również aut dostawczych (+23,9%), ciężarowych (+58,1%) oraz przyczep i naczep, których zarejestrowano o blisko 95% więcej r/r. Dynamiczne tempo wzrostu utrzymuje segment samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. W 2021 roku w Polsce liczba rejestracji samochodów tego typu wyniosła 152 tys. i była wyższa o 82% niż w 2020 roku. W całym 2021 roku w Polsce wyprodukowano ogółem 437,4 tys. pojazdów, co oznacza spadek o 3,1% r/r i przedłużenie trwającego od 4 lat z rzędu spadkowego trendu. Najbardziej zmniejszyła się produkcja samochodów osobowych – o 7,2%.

Ogółem w całym 2021 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 4,3% i wyniosła 446,6 tys. Klienci instytucjonalni w omawianym czasie zarejestrowali 331 tys. pojazdów – co oznacza wzrost o 6,4% r/r. W segmencie klientów indywidualnych w tym okresie zarejestrowano 115,6 tys. samochodów, o 1,4% mniej w porównaniu z 2020 rokiem.

Spis treści:

 • Podsumowanie
 • Gospodarka w Polsce i UE
 • Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE
 • Otoczenie podatkowe i regulacyjne
 • Rynek motoryzacyjny w Polsce
  • Samochody osobowe
   • Rejestracje nowych SO
   • Rejestracje nowych SO –paliwa alternatywne
   • Rejestracje nowych SO –segmenty
  • Samochody dostawcze
  • Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy
  • Autobusy
  • Jednoślady 
 • Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce
  • Leasing
  • Ubezpieczenia
 • Przemysł motoryzacyjny w Polsce
  • Wyniki produkcyjne i finansowe 
  • Inwestycje

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2022 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.