W 2020 r. liczba rejestracji samochodów elektrycznych na świecie wzrosła o 43% r/r, podczas gdy sprzedaż tradycyjnych napędów załamała się. Rynek najszybciej rozwija się w UE i Wielkiej Brytanii, gdzie w ostatnim roku zarejestrowano łącznie ponad 1,2 mln samochodów w pełni elektrycznych i hybryd typu plug-in, zwiększając ich udział rynkowy do 11%. W Polsce w 2020 roku udział tego rodzaju napędów w nowych samochodach osobowych wynosił 1,9%. Nowe rozwiązania regulacyjne na poziomie krajowym i unijnym będą napędzały dalszy rozwój

W 2020 r. globalna sprzedaż pojazdów samochodowych zmniejszyła się o 13,8% r/r do 78 mln sztuk. Wśród nich swój udział powiększyły samochody z napędami w pełni elektrycznymi i hybrydy plug-in, których zarejestrowano łącznie ponad 3,2 mln, czyli o 43% więcej niż w 2019 r. Najbardziej dynamicznie rynek rozwinął się w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii - o 165,7% r/r, osiągając udział rynkowy na poziomie 11%. Polski rynek pojazdów elektrycznych jest wciąż niewielki, choć w 2020 r. wzrósł trzykrotnie do 8 187 sztuk, co odpowiadało 1,9% wszystkich nowych rejestracji samochodów osobowych w kraju. Nabywcy w Polsce wykazują znacznie większy popyt na samochody z silnikami hybrydowymi, których w 2020 r. zarejestrowano 66,2 tys., o 57,7% więcej niż w 2019 r. Odpowiadały one za ponad 15% rynku. Trend wysokiej dynamiki sprzedaży w Polsce i całej UE potwierdzają wyniki za I połowę 2020 r. Nowe rozwiązania regulacyjne na poziomie krajowym i unijnym będą napędzały dalszy rozwój rynku napędów niskoemisyjnych. Przywołane w raporcie badania przeprowadzone wśród menedżerów branży motoryzacyjnej na całym świecie wskazują, że w przyszłości prawdopodobnie będzie można zaobserwować współwystępowanie różnego rodzaju napędów.

Publikacja PZPM, KPMG w Polsce i SSW pt. „Niskoemisyjna mobilność 2021”, to już druga edycja raportu, który przedstawia sytuację na rynku pojazdów niskoemisyjnych i niezbędnej infrastruktury w Polsce oraz całej UE, zestawiając ją z danymi ze świata oraz rozwiązaniami regulacyjnymi stosowanymi w poszczególnych krajach. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne, rynkowe i ankietowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, KPMG w Polsce oraz SSW Pragmatic Solutions.