2021 r. przyniósł wiele zmian w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych. Wg firm biorących udział w badaniu KPMG, najistotniejszą zmianą wprowadzoną w CIT jest obowiązek sporządzania i publikowania informacji z realizacji strategii podatkowej. Duże znaczenie miało również odroczenie mechanizmu pay and refund w podatku u źródła, które już po przeprowadzaniu badania zostało ponownie przesunięte z 30 czerwca na 31 grudnia 2021 roku.

Rok 2021 przyniósł podatnikom CIT wiele fundamentalnych zmian. Zdaniem firm w Polsce najistotniejszą było wprowadzenie 61% firm biorących udział w badaniu KPMG w Polsce przyznało, że będą musiały sporządzać i opublikować informację o realizacji strategii podatkowej. Najwięcej czasu i zasobów w celu sporządzenia informacji o realizacji strategii podatkowej organizacje poświęcają na informacje o stosowanych procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków, wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. W nowym, 2022 roku, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowych ulg podatkowych związanych z Polskim Ładem. Firmy biorące udział w badaniu KPMG najlepiej oceniają planowaną ulgę na automatyzację i  robotyzację, rozszerzenie ulgi B+R oraz zakresu IP Box.

Według firm biorących udział w badaniu KPMG, najistotniejszą zmianą wprowadzoną na początku roku w CIT jest obowiązek sporządzania i publikowania informacji z realizacji strategii podatkowej. Duże znaczenie miało również odroczenie mechanizmu pay and refund w podatku u źródła, które już po przeprowadzeniu badania zostało ponownie przesunięte z 30 czerwca na 31 grudnia 2021 roku. Na kolejnych miejscach respondenci wymieniali ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych oraz „estoński CIT”.

Spis treści:

  • Spółki komandytowe
  • Zarządzanie funkcją podatkową w przedsiębiorstwie 
  • Informacja o realizacji strategii podatkowej 
  • Problematyczność poszczególnych informacji zawartych w realizacji strategii podatkowej
  • Ulgi w CIT w ramach Polskiego Ładu
  • Opodatkowanie w ramach „estońskiego CIT”
  • Preferencyjna stawka WHT
  • Oczekiwane zmiany w podatku u źródła
  • Zmiany w CIT zdaniem firm.