W bezprecedensowym czasie jak obecnie, skuteczna komunikacja jednostek z rynkiem jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Przedstawiamy najnowszą publikację Instytutu Komitetu Audytu - Insights into IFRS: An Overview (Przegląd MSSF) - która jest publikacją uzupełniającą flagową publikację KPMG Insights into IFRS.

Publikacja Insights into IFRS: An Overview (Przegląd MSSF) w sposób syntetyczny przedstawia kluczowe zagadnienia wynikające ze standardów MSSF tak aby pomóc Państwu, jako członkom komitetów audytu / członkom rady nadzorczej w wypełnianiu statutowych zadań związanych z nadzorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej i upewnianiu się, że sprawozdanie finansowe jednostki dostarcza informacji, których potrzebują użytkownicy a ujawnienia są przejrzyste, adekwatne i wystarczające.