Weź udział w badaniu KPMG nt. delegowania pracowników

Zapraszamy do udziału w najnowszym badaniu KPMG w Polsce, którego celem jest poznanie praktyk związanych z delegowaniem pracowników za granicę. Badanie jest całkowicie anonimowe, a wypełnienie ankiety nie zajmie Państwu więcej niż 5 minut. Na podstawie przeprowadzonego badania powstanie raport KPMG w Polsce.

W dniu 20 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ma ona na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Nowe regulacje odnoszą się w głównej mierze do zmian w zakresie wynagrodzeń oraz okresu oddelegowania pracowników. Ponadto mają za zadanie ustanowienie wspólnych ram dla odpowiednich przepisów, środków i mechanizmów kontroli niezbędnych dla sprawniejszego i bardziej jednolitego działania w zakresie delegowania pracowników. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, poświęconej praktycznym aspektom związanym z delegowaniem pracowników.

  • Badanie jest całkowicie anonimowe.
  • Wszystkie informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów analizy i żadne odpowiedzi nie będą przypisywane do odpowiedzi pojedynczych osób.
  • W badaniu mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na wielkość prowadzonej firmy.