• 1000

Przepisy polskiego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, ubezpieczeniowego oraz prawa pracy nakładają szereg obowiązków na pracodawców oraz delegowanych pracowników.

W związku z powyższym KPMG oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

  • ustalenie struktury oddelegowania (wybór podmiotu, z którym pracownik zawiera umowę o pracę lub podobną, rozliczenia między firmą polską a zagraniczną, zapewnienie stałego poziomu wynagrodzenia po zapłaceniu podatków za granicą i w Polsce – przygotowanie tzw. tax equailzation calculations, etc.),
  • uzyskiwanie zezwoleń na pracę i kart czasowego pobytu w Polsce i w kraju delegowania,
  • przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia i innych kontraktów (w tym menedżerskich) oraz uchwał ustalających wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej,
  • doradztwo w zakresie tzw. ‘work from anywhere’ (pracy zdalnej świadczonej z kraju macierzystym podatnika dla podmiotu z zagranicy, bez formalnego fizycznego oddelegowania),
  • kompleksowego doradztwa w zakresie Dyrektywy UE o Pracownikach Delegowanych, włączając w to analizę obcych oddelegowań/podróży służbowych, współpracę z biurami KPMG w UE w tym zakresie, przygotowywania odpowiedniej dokumentacji i polityki delegowania)
  • rejestracje dla potrzeb podatkowych, ubezpieczeniowych oraz wynikających z przepisów prawa pracy (Dyrektywa UE o Pracownikach Delegowanych),
  • kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe