Kontrola ma swoją cenę. Premie przy wezwaniach do sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW. Edycja 2020

Raport: Kontrola ma swoją cenę

Ostatnie dwa lata na Giełdzie Papierów Wartościowych nie dostarczyły inwestorom wielu powodów do zadowolenia. Duża liczba wezwań oraz niskie premie płacone w wezwaniach, mała liczba debiutów przy znikomej wartości ofert publicznych, a w efekcie malejąca liczba spółek na głównym parkiecie nie nastrajają optymistycznie również na przyszłość. W latach 2018-2019, z warszawskiego parkietu wycofano 47 spółek, przy zaledwie 14 debiutach. Na zakończenie 2019 roku na głównym parkiecie GPW pozostawało jedynie 449 podmiotów – najmniej od siedmiu lat. Wraz z rosnąca liczbą wezwań do sprzedaży akcji oraz malejącą aktywnością inwestorów, wielkość premii płaconych w udanych wezwaniach w ostatnich latach ustabilizowała się na poziomie zaledwie kilkunastu procent. Dodatkowo, z analizy KPMG w Polsce wynika, że premie płacone w ostatnich dwóch latach charakteryzuje tendencja spadkowa. W 2018 roku średnia arytmetyczna premia ponad cenę minimalną wyniosła od 14% i była o 5 p.p. niższa niż w 2017 roku. aby następnie spaść o kolejne 4 p.p. do zaledwie 10% w roku 2019.

1000
Kontrola ma swoją cenę. Premie przy wezwaniach do sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW. Edycja 2020

Raport KPMG w Polsce pt. „Kontrola ma swoją cenę. Premie w wezwaniach do sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW” został przygotowany na podstawie analizy wszystkich zakończonych wezwań do sprzedaży akcji ogłoszonych w Polsce w latach 2010–2019. Wszystkie dane wykorzystane do przygotowania niniejszego raportu pochodzą z publicznie dostępnych źródeł wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs