Niejasne i ulegające częstym zmianom przepisy podatkowe, a także zmieniające się orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych, niejednokrotnie utrudniają poprawne rozliczenia z fiskusem. Wychodząc naprzeciw potrzebom, zespół Global Mobility Services w KPMG przygotowuje PITpoint Magazine – publikację podatkową zawierającą szereg ciekawych tekstów oraz informacji praktycznych z obszaru podatku od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

W ostatnim okresie, w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa oraz stanem zagrożenia epidemicznego, zostały wdrożone szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rząd sukcesywnie wdraża różne rozwiązania w pakiecie ustaw tzw. tarczy antykryzysowej, która ma zapewnić m.in. odroczenia w płatnościach, poprawę płynności finansowej firm, czy też ochronę i wsparcie rynku pracy.

W bieżącym numerze magazynu PITpoint, przybliżamy między innymi najważniejsze z powyższych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Analizujemy kwestie związane z tzw. Zieloną Księgą dot. fundacji rodzinnej oraz nowe przepisy związane z delegowaniem pracowników, które mają wejść w życie już od 30 lipca br.

Odnosimy się także do praktycznych problemów związanych z zastosowaniem ulgi dla młodych w zakresie działalności wykonywanej osobiście oraz kwestii związanej z opodatkowaniem świadczeń, w tym noclegów dla pracowników mobilnych.