W coraz bardziej zglobalizowanym świecie fuzje i przejęcia są nieodłącznym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw. W wielu sektorach duża konkurencja powoduje, że transakcje kapitałowe stają się najefektywniejszym sposobem wzrostu biznesu. Dotyczy to zarówno mniejszych, rodzinnych firm pragnących zrobić pierwszy krok w stronę korporatyzacji swojej działalności, jak i globalnych korporacji szukających możliwości wzrostu poprzez poszerzenie swojej biznesowej obecności na danym rynku. Z uwagi na skalę problemów, które spowodowała pandemia SARS Cov-2, nie mniej istotna jest integracja pionowa w celu zapewnienia ciągłości dostaw.

W ostatnich czasach złożoność procesu transakcyjnego wyraźnie wzrosła. Dlatego właściwa strategia transakcyjna jest kluczem do sukcesu.

Osoby odpowiedzialne za fuzję lub przejęcie stają przed wieloma pytaniami. Kwestie wymagające rozważenia to m.in.:

Zobacz listę pytań

?

Jakie korzyści przejęcie przyniesie firmie?

?

Czy przedsiębiorstwo będące celem przejęcia zostało już zidentyfikowane?

?

Jakie są ryzyka rynkowe, prawne i regulacyjne związane z sektorem oraz jurysdykcją, w których działa cel przejęcia?

?

W jaki sposób inwestycja zostanie sfinansowana?

?

Ile jest warta spółka, która ma być celem przejęcia?

?

Jakie parametry są najważniejsze dla wyceny i późniejszej maksymalizacji wartości

?

W jaki sposób i jak szczegółowo ma zostać przeprowadzony przegląd przejmowanej spółki?

?

Na które elementy takiego przeglądu powinien być położony największy nacisk, biorąc pod uwagę specyfikę sektora?

?

Na ile taki przegląd może być przeprowadzony własnymi zasobami?

?

Jaki zakres zadań ma zostać powierzony doradcom zewnętrznym?

?

Jak transakcja ma zostać ustrukturyzowana z punktu widzenia podatkowego aby zmaksymalizować wartość?

?

Kto będzie odpowiedzialny za proces przejęcia w zakresie operacyjnym?

?

Jak będą prowadzone negocjacje ze stroną sprzedającą?

?

Jaka jest wartość synergii planowanych do uzyskania? Co jest kluczowym czynnikiem ich realizacji?

?

Czy istnieje szczegółowy plan odnośnie do integracji potransakcyjnej?

?

W jakim stopniu przejmowana spółka zostanie zintegrowana z obecnym biznesem inwestora?

?

Kto będzie odpowiedzialny za realizację tego planu?

?

Jak monitorować wartość inwestycji po zakończeniu transakcji?

Strategia rozwoju może zakładać również dezinwestycję aktywów lub segmentów biznesu niezwiązanych z podstawową działalnością operacyjną.

Warto wówczas odpowiedzieć sobie na pytania:

  • W jaki sposób nastąpi wydzielenie sprzedawanego biznesu?
  • Jak zostanie zorganizowany proces sprzedaży?
  • Kto kupi sprzedawane aktywa?

Przemyślana odpowiedź na te i inne pytania, a także właściwe przeprowadzenie zaplanowanych działań może zadecydować o tym, czy dana transakcja zakończy się sukcesem i doprowadzi do realizacji zakładanych celów.

Jeśli masz wątpliwości związane z którąkolwiek z powyższych kwestii lub nurtują Cię inne pytania odnośnie transakcji kapitałowych, skontaktuj się z nami. W ramach KPMG jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom pomoc przy opracowaniu optymalnej, całościowej strategii fuzji i przejęć (tzw. deal strategy) lub wybranych jej elementów.

Raport: Charakterystyka procesów transakcyjnych w Polsce

Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy składaniu oferty jest potencjał wzrostu spółki. Przeciętny czas potrzebny do przeprowadzenia transakcji zakończonej podpisaniem umowy wynosi 8 miesięcy. Najczęstszymi przyczynami, z powodu których fuzja lub przejęcie nie dochodzą do skutku są ryzyka zidentyfikowana na etapie prac due diligence, a także zbyt wysokie oczekiwania cenowe sprzedającego.

Raport: Charakterystyka procesów transakcyjnych w Polsce. Oczekiwania a rzeczywistość


  • Rafał Owczarek

    partner, Deal Advisory, szef zespołu doradztwa transakcyjnego i zarządzania ryzykiem nadużyć  • Iwona Sprycha

    dyrektor, Deal Advisory, doradztwo transakcyjne, szef zespołu zarządzania ryzykiem nadużyć

Poznaj nasze usługi: