GI Alert - Specjalne strefy ekonomiczne w całej Polsce

GI Alert - Specjalne strefy ekonomiczne w całej Polsce

Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, która zakłada, że cała Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną (SSE).

1000
Specjalne strefy ekonomiczne w całej Polsce

Główne założenia nowego systemu to:

Brak ograniczeń terytorialnych

Zwolnienie z podatku dochodowego w SSE będzie dostępne na terenie całej Polski, a nie jak aktualnie tylko na terenach posiadających status SSE. Inwestor będzie miał zasadniczo możliwość swobodnego wyboru miejsca lokalizacji inwestycji i nie będzie musiał kierować się tylko na obszary posiadające już status SSE (lub mogące uzyskać taki status przez wielomiesięczną procedurę rozszerzania SSE).

Intensywność wsparcia będzie zależała od poziomu bezrobocia w powiecie, gdzie będzie zlokalizowana inwestycja, lecz nie będzie mogła przekraczać poziomów zdefiniowanych przez mapę pomocy regionalnej.
 

Nowe kryteria dostępu

Nowością będzie wprowadzenie, oprócz kryteriów ilościowych, także kryteriów jakościowych, które będą dopasowane do warunków konkretnej lokalizacji:

 1. Kryteria ilościowe – nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia i wielkości przedsiębiorstwa (min. 10 mln PLN z możliwością obniżenia dla MŚP, SSC i B+R).
 2. Kryteria jakościowe, m.in.:
 • rozwój strukturalny (kadra ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy);
 • rozwój naukowy (współpraca z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalność B+R i rozwój klastrów);
 • zrównoważony rozwój (w zależności od stopy bezrobocia);
 • rozwój zasobów ludzkich (dodatkowe świadczenia dla pracowników).
   

Zwolnienia ograniczone czasowo

Decyzja o wsparciu inwestycji zwolnieniem podatkowym będzie wydawana na czas określony od 10 do 15 lat (im wyższa intensywność wsparcia w danym regionie, tym dłuższy będzie okres zwolnienia). Przy czym dla inwestycji lokowanych na terenie istniejących SSE ten okres będzie zawsze wynosił 15 lat.

Obecny system będzie dalej funkcjonował do roku 2026, ale jedynie dla zezwoleń wydanych przed wejściem w życie nowego systemu.

Oznacza to, że do roku 2026 będą funkcjonowały równolegle dwa systemy.

Istotne jest także, że ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom korzystającym z dwóch lub więcej zwolnień możliwość ustalania kosztów uzyskania przychodów łącznie dla wszystkich zezwoleń.
 

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorców w zakresie specjalnych stref ekonomicznych.

Biorąc pod uwagę zmianę systemu funkcjonowania SSE oraz wygaśnięcie obecnego systemu SSE w roku 2026, pojawia się wiele zagadnień wymagających rozważenia:

 • jak w pełni wykorzystać przysługującą pomoc publiczną do roku 2026 dla obecnych zezwoleń;
 • czy planowane inwestycje lepiej zrealizować w obecnym czy w nowym systemie;
 • przedsiębiorstwa, które będą posiadały inwestycje w obecnym systemem i w nowym systemie, będą musiały zapewnić odpowiednie ujęcie organizacyjne, rachunkowe, podatkowe i prawne projektów;
 • jakie dodatkowe źródła ulg i dotacji można pozyskać na prowadzoną działalność i planowane nowe projekty.

Chętnie doradzimy Państwu w tych i innych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Zapraszamy do kontaktu.


 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie