Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje

Znajdujemy się na półmetku perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Do końca stycznia 2018 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów, dla których wkład Funduszy Europejskich wyniósł blisko 174 mld PLN, co stanowi około połowę alokacji Funduszy dla Polski w obecnej perspektywie.

1000
Dotacje na innowacje

Oferta dotacyjna w 2018 r. obfituje w konkursy na dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych i związanych z opracowaniem nowych produktów, technologii lub usług. W poniższym podsumowaniu przedstawiono listę naborów planowanych do uruchomienia w tym roku:

Działanie/poddziałanie Terminy naborów Budżet Rodzaj wspieranych projektów
1.1.1 - Szybka Ścieżka 1.03 – 30.05 – MŚP
1.03 – 29.06 – Duże firmy
3.04 – 28.12 – MŚP z Seal of Excellence
16.08 – 14.12 – MŚP
3.09 – 30.11 – Duże firmy
 

700 mln PLN
700 mln PLN
50 mln PLN

700 mln PLN
700 mln PLN
 

Projekty B+R
1.2 – Innowacyjny Recykling 24.09 – 20.11
50 mln PLN
Projekty B+R w sektorze recyklingu surowców mineralnych i drewna
1.2 – InnoNeuroPharm
03.08 – 3.10 230 mln PLN Projekty B+R w sektorze farmaceutycznym
1.2 – Innomoto 11.05 – 10.07 300 mln PLN Projekty B+R w sektorze motoryzacyjnym
1.2 – InnoShip 30.04 – 29.06 120 mln PLN Projekty B+R w sektorze stoczniowym
2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 28.05 – 06.07

Jeszcze nie ustalony

Budowa lub rozbudowa centrów badawczo-rozwojowych
3.2.1 – Badania na rynek 20.03 – 5.12
20.03 – 5.12 –  konkurs dedykowany
średnim miastom
750 mln PLN
500 mln PLN
 
Wdrożenie wyników prac B+R prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług
3.2.2 – Kredyt na innowacje
technologiczne
 
15.02 – 24.05 550 mln PLN Wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym
4.1.4 – Projekty aplikacyjne 16.05 – 16.07 200 mln PLN Projekty B+R realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe

Środki finansowe przeznaczone zostaną zarówno na działalność badawczo-rozwojową, obejmującą tworzenie nowych lub ulepszonych rozwiązań oraz innowacyjną, zakładającą wdrażanie ich do działalności gospodarczej (przy czym wsparcie na tym etapie będą mogły uzyskać wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP).

Zakładana jest kontynuacja naborów wniosków dla projektów prowadzonych w sektorach gospodarki, dla których organizacje branżowe zgłosiły zapotrzebowanie na wsparcie specyficznych dla sektora przedsięwzięć badawczych. Tym samym, w 2018 r. o dofinansowanie z Funduszy Europejskich będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy reprezentujący sektor:

  • recyklingu surowców mineralnych i drewna, 
  • farmaceutyczny,
  • motoryzacyjny,
  • stoczniowy. 

Wnioski składane w ramach naborów będą musiały pozostawać zgodne ze zdefiniowanym zakresem tematycznym oraz progami kosztów kwalifikowanych właściwymi dla danego konkursu.

Oprócz programów sektorowych, uruchomione zostaną także konkursy otwarte dla wszystkich branż, w tym najpopularniejsza tzw. „szybka ścieżka”, gdzie przyjmowane będą wnioski o wartości od 1 mln PLN (w przypadku projektów realizowanych przez MŚP) lub od 5 mln PLN (w przypadku przedsięwzięć podejmowanych przez duże przedsiębiorstwa). Zorganizowany zostanie także konkurs dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence przyznawany w celu potwierdzenia wysokiej jakości wniosku poddanego ocenie w ramach programu Horyzont 2020, który nie otrzymał w Programie Ramowym wsparcia ze względu na niewystarczającą alokację środków.

Dla firm planujących realizację projektów w ramach konsorcjów z jednostkami naukowymi przygotowany został otwarty konkurs w ramach działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu jest niższa niż w przypadku innych konkursów i wynosi 2 mln PLN. Maksymalna kwota kosztów nie może przekroczyć 10 mln PLN.

Oprócz źródeł wsparcia na projekty badawczo-rozwojowe, w 2018 r. będzie można otrzymać dotacje na projekty inwestycyjne dotyczące budowy lub rozbudowy infrastruktury B+R i obejmujące zakup środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, a także materiałów na cele badawcze i zewnętrznych usług badawczych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły starać się także o dofinansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących uruchomienia produkcji, przy czym inwestycje te powinny dotyczyć innowacyjnych produktów lub technologii. W 2018 r. będą to konkursy w ramach działań „Badania na rynek” oraz „Kredyt technologiczny”. Pierwszy z nich zakłada wsparcie w postaci dotacji na projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Drugi konkurs pozwala przedsiębiorcom uzyskać spłatę do 6 mln PLN części kapitału kredytu udzielonego przez bank komercyjny na wdrożenie innowacji technologicznej.

Wskazane instrumenty wsparcia stanowią istotną zachętę do prowadzenia przez przedsiębiorstwa działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz pozwalają na budowanie istotnych przewag konkurencyjnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.
 

Jakub Olender

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs