RODO w praktyce

RODO w praktyce

Najciekawsze aktualne zagadnienia prawne dotyczące nowych przepisów o ochronie danych.

Najciekawsze aktualne zagadnienia prawne dotyczące nowych przepisów o ochronie danych.

Nowe przepisy to nie tylko uchwalone w kwietniu 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (czyli ogólne rozporządzenia o ochronie danych, tzw. RODO lub GDPR), ale także nowe przepisy krajowe, wytyczne czy standardy i dobre praktyki.

RODO weszło w życie już w 2016 r., ale zaczeło obowiązywać od 25 maja 2018 r. W związku z trwającymi ciągle procesami wdrażającymi RODO, pojawia się szereg pytań o to co zrobić, żeby być zgodnym z wymaganiami oraz móc je udowodnić, zgodnie z zasadą rozliczalności.

Każda organizacja może być na innym etapie przygotowania do RODO – może być o krok od zakończenia wdrożenia lub po jego całkowitym wdrożeniu. Wiele jednak wskazuje, iż dużo firm nadal nie jest gotowa na nowe przepisy o ochronie danych lub jest dopiero na początku ich wdrażania, w związku z tym organizacje te powinny być przygotowane na kilkuetapowy proces na drodze do zgodności z RODO.

Ankieta „Ile kroków do zgodności z RODO” pozwala wstępnie ocenić na jakim etapie drogi do spełniania wymogów RODO jest Państwa organizacja.

Bądź z nami w kontakcie