Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.02 - 19.02.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.02 - 19.02.2018

Jest 19 lutego 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG

PIT: Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jednym z odliczeń jakie podatnik może ująć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym jest odliczenie kwot wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Skorzystanie z ulgi możliwe jest zarówno w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, według podatku liniowego lub stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają tylko te kwoty, które zostały opłacone w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Podatnik powinien ująć kwotę odliczenia na bazie dowodów wpłat na rzecz IKZE.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2018 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT).

CIT: Nabywanie przez zagraniczny FIZ udziałów w polskich spółkach osobowych a CIT

W wyroku NSA z dnia 14 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 140/16) dotyczącym nabywania przez zagraniczny fundusz inwestycyjny udziałów w polskich spółkach osobowych, sąd wskazał, że nabycie takie stanowi nabycie prawa majątkowego immanentnie związane z prawem do uzyskiwania przychodu z działalności gospodarczej. W konsekwencji zagraniczny fundusz inwestycyjny, nabywając udziały w polskich spółkach komandytowych uzyskuje przychody z działalności gospodarczej, a tym samym wykracza poza przedmiot działalności wskazany w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b Ustawy o CIT, a tym samym nie spełnia warunków zwolnienia z CIT.

Ulgi i dotacje: „Innovation Box” – planowany nowy instrument wsparcia na innowacje

Trwają prace rządu nad nową zachętą podatkową dla przedsiębiorców uzyskujących dochody z komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Nowy instrument wsparcia znany na świecie jako tzw. „Patent Box”, mógłby zostać wprowadzony do przepisów już w 2018 r. Proponowana nazwa dla polskiego instrumentu to „Innovation Box”. Zachęta polega na opodatkowaniu na preferencyjnych warunkach dochodów uzyskanych głównie dzięki działalności badawczo-rozwojowej. Dochody uzyskane w wyniku opatentowanej lub nowo wypracowanej technologii są opodatkowane niższą stawką, co bezpośrednio zmniejsza obciążenie podatkowe i ma zachęcić przedsiębiorstwa do działalności innowacyjnej. Podobne rozwiązania zostały wdrożone w wielu krajach świata, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii.

Więcej na ten temat w Grants & Incentives Alercie pt. „Innovation Box” – planowany nowy instrument wsparcia na innowacje
 

Ceny transferowe: Ministerstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem terminów dla obowiązków w zakresie cen transferowych

W celu uproszczenia systemu podatkowego oraz ze względu na ważny interes podatników trwają prace nad Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (CIT/TP oraz PIT/TP). Ministerstwo proponuje wydłużenie terminów w odniesieniu do transakcji za lata 2017 i 2018 do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. Planowany termin wydania rozporządzenia to luty 2018, chociaż z uwagi na konieczne konsultacje publikacja może się przesunąć na marzec 2018.

Więcej na ten temat w Transfer Pricing Alercie pt. „Ministerstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem terminów dla obowiązków w zakresie cen transferowych”
 

VAT: Kwalifikacja na gruncie VAT przekazania wkładu własnego liderowi wspólnego przedsięwzięcia

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 lutego br. (sygn. akt. I FSK 546/16)), przekazanie środków (wkład własny) przez partnera liderowi w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT, nie stanowi bowiem wynagrodzenia za usługę. W orzecznictwie TSUE przyjmuje się, że mamy do czynienia ze świadczeniem usługi za wynagrodzeniem, jeżeli istnieje związek prawny między usługodawcą a usługobiorcą w ramach którego następuje wzajemne świadczenie, a wynagrodzenie stanowi wartość przekazaną za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy. Ponadto musi istnieć bezpośrednia, jasna i zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi. Tym samym, zdaniem sądu w przypadku przekazania wkładu własnego przez partnera wspólnego przedsięwzięcia na rzecz lidera nie mamy do czynienia ze świadczeniem usługi za wynagrodzeniem.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs