GI Alert - „Innovation Box” – planowany nowy instrument wsparcia na innowacje

GI Alert - „Innovation Box”

Trwają prace Rządu nad nową zachętą podatkową dla przedsiębiorców uzyskujących dochody z komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Nowy instrument wsparcia znany na świecie jako tzw. „Patent Box”, mógłby zostać wprowadzony do przepisów już 2018 r.

1000
Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail
GI Alert - „Innovation Box” – planowany nowy instrument wsparcia na innowacje

Będzie to wyczekiwane uzupełnienie polskiego systemu wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, w którym wsparcie można uzyskać nie tylko na etapie tworzenia nowych rozwiązań (już dziś dostępne ulgi i dotacje na B+R), ale też będzie premiowana komercjalizacja wypracowanych procesów, produktów i usług (planowany „Innovation Box”).

Na czym polega „Innovation Box”?

Proponowana nazwa dla polskiego instrumentu to „Innovation Box”. Zachęta polega na opodatkowaniu na preferencyjnych warunkach dochodów uzyskanych głównie dzięki działalności badawczo-rozwojowej. Dochody uzyskane w wyniku opatentowanej lub nowo wypracowanej technologii są opodatkowane niższą stawką, co bezpośrednio zmniejsza obciążenie podatkowe i ma zachęcić przedsiębiorstwa do działalności innowacyjnej.

Podobne rozwiązania zostały wdrożone w wielu krajach świata, m.in. w takich jak: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia.

Na jakich warunkach planowane jest wprowadzenie „Innovation Box” w Polsce?

Aktualne plany zakładają wprowadzenie preferencyjnej stawki zarówno dla rozwiązań zgłoszonych do ochrony patentowej, jak i tych które jedynie są efektem prac B+R. Preferencyjna stawka CIT ma wynosić 4 proc.

Możliwe jest, że „Innovation Box” będzie ściśle powiązany z ulgą podatkową na B+R tj. korzystanie z niego pozwoli na czerpanie korzyści z planowanego rozwiązania. Oznacza to, iż już teraz warto identyfikować koszty B+R pod kątem ulgi podatkowej, aby po wprowadzeniu przepisów dot. „Innovation Box” być przygotowanym do skorzystania z tego instrumentu.

Będziemy informować o dalszych postępach prac nad wdrażaniem „Innovation Box” w Polsce.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z Grupy Innowacji, Ulg i Dotacji pomogą zidentyfikować zakres i istotę działalności innowacyjnej, zakwalifikować do niej odpowiednie koszty i przygotować dokumentację pozwalającą na skorzystanie z dostępnych instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w firmie.

Posiadamy doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla projektów w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

  • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
  • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji,
  • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
  • przygotujemy wniosek/deklaracje/dokumentację o finansowe wsparcie projektu,
  • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania wsparcia, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

     

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie