TP Alert: Ministerstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem terminów dla obowiązków w zakresie cen transferowych

Wydłużanie terminów dla obowiązków - ceny transferowe

Zgodnie z informacją zawartą w harmonogramie prac legislacyjnych opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów oraz opublikowanym również dzisiaj komunikatem, Ministerstwo pracuje nad wydłużeniem terminów dla obowiązków nałożonych na podatników w zakresie cen transferowych.

1000
TP Alert - Ministerstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem terminów dla obowiązków w zakresie cen transferowych

Zgodnie z przedstawionymi informacjami, trwają prace nad Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej,
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (CIT/TP oraz PIT/TP).

Ministerstwo Finansów zauważyło, że nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych nałożyła na podatników dużą ilość obowiązków po raz pierwszy (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie). Ponadto termin realizacji tych obowiązków przypada co do zasady na jeden dzień, tj. dzień złożenia zeznania podatkowego.

W konsekwencji podatnicy zobowiązani do spełnienia ww. obowiązków wskazują na bardzo duży nakład pracy, czasu i środków finansowych związanych ze spełnieniem tych obowiązków w ustawowym terminie.

W związku z powyższym, w celu uproszczenia systemu podatkowego oraz ze względu na ważny interes podatników Ministerstwo proponuje wydłużenie o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i 2018 r. Planuje się wydłużenie tych terminów do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie jest to termin do złożenia zeznania podatkowego).

Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. Planowany termin wydania rozporządzenia to luty 2018, chociaż z uwagi na konieczne konsultacje termin wydania może się przesunąć na marzec 2018.

Ponadto Ministerstwo zauważyło, że po stronie podatników pojawiają się coraz nowsze praktyczne wątpliwości związane m.in. ze sposobem składania i wypełniania uproszczonego sprawozdania (CIT/TP oraz PIT/TP). Oprócz tego podatnicy wskazują na szereg problemów natury technicznej utrudniających realizację wyżej wymienionych obowiązków (m.in. problemy związane ze składaniem uproszczonego sprawozdania w kontekście funkcjonowania spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego).

W związku z powyższym, zgodnie z zamieszczoną informacją, Ministerstwo Finansów prowadzi równoległe prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników. Ponieważ zmiany będą korzystne dla podatników, rozważa się wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.

Będziemy informować o wszelkich nowych informacjach w powyższym zakresie. W przypadku potrzeby jakichkolwiek konsultacji w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs