Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad wydłużeniem terminu do sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji TP

KPMG Info - Tax Blog

Kobieta z laptopem na ławce

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG. Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

2018-02-19

Big Ben

16 lutego Ministerstwo Finansów w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej poinformowało, że trwają prace nad wydłużeniem o pół roku oficjalnych terminów potrzebnych na wywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych (TP), dotyczących obowiązków powstałych w latach 2018 i 2019, tj. obejmujących transakcje mające miejsce w 2017 oraz 2018 roku.

Zgodnie z zamieszczonymi informacjami projekt rozporządzenia wyznaczający podatnikom nowy termin na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także przygotowanie dokumentacji oraz sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. Przedmiotowe działanie Ministerstwa Finansów stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom dużej grupy podatników, którzy wskazywali, że w związku z koniecznością spełnienia od tego roku większej ilości obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi mogą mieć bardzo duży problem z wywiązaniem się z nich w terminie do dnia 31 marca 2018 r (tj. termin na złożenie zeznania podatkowego). Dodatkowo podatnicy podnosili również, że ze względu na wprowadzenie większej ilości dodatkowych wymogów, pojawianiem się kolejnych wątpliwości związanych ze sposobem składania i przygotowania dokumentacji TP, a także występowaniem szeregu problemów natury technicznej utrudniających realizację obowiązków dokumentacyjnych, dochowanie dotychczasowego końcowo-marcowego terminu wydawało się być nierealne.

Kluczową zmianą projektowanego rozporządzenia jest wydłużenie terminu potrzebnego do sporządzenia dokumentacji podatkowej (zarówno lokalnej jak i grupowej), złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o jej sporządzeniu oraz dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP.

Obecnie zakłada się, że przedmiotowy termin zostanie wydłużony do 30 września 2018 r. Należy jednak podkreślić, że ostatecznie będzie on znany dopiero wraz z dniem wydania rozporządzenia, co zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ma nastąpić w lutym tego roku.

Dodatkowo należy podkreślić, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło również prace nad uproszczeniem obowiązków dokumentacyjnych w obszarze cen transferowych, mających docelowo doprowadzić do zmniejszenia ilości informacji koniecznych do przedstawienia organom podatkowym, które nałożone zostały na podatników w ramach nowelizacji przepisów z 2017 roku. Zgodnie z zapowiedziami resortu, przedmiotowe zmiany mają docelowo dotyczyć również transakcji, które wystąpiły w 2017 r., a zatem rozważane jest wprowadzenie nowych przepisów z mocą wsteczną.

Wszystkie wskazywane zmiany zostaną z pewnością bardzo ciepło przyjęte przez podatników objętych obowiązkiem dokumentacyjnym w zakresie TP, gdyż dadzą im możliwość spokojnego wywiązania się z obowiązków, szczególnie w sytuacji gdy pojawi się konieczność sporządzenia analizy benchmarkingowej. Pozwolą one także na zgromadzenie większej ilości informacji podlegającej udokumentowaniu w przedmiotowym zakresie.
 

Bądź z nami w kontakcie