Tax Alert: Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości

Tax Alert: Wyrok TK dotyczący opodatkowania budynków

13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o sygn. SK 48/15, w którym uznał za niezgodną z ustawą zasadniczą interpretację art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141; dalej jako „U.p.o.l.”) umożliwiającą kwalifikację jako budowli obiektu budowlanego spełniającego kryteria do bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 U.p.o.l., t.j.: trwałe związanie z gruntem; posiadanie fundamentów; posiadanie dachu; wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

1000
Tomasz Bełdyga - Radca prawny, Partner w KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Pośrednich, Szef Zespołu ds. Cła i Handlu Międzynarodowego

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert: Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości

Trybunał orzekł, że takiej interpretacji nie da się pogodzić z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych wywodzonej z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozstrzygana sprawa dotyczyła obiektów telekomunikacyjnych (m.in. o kontenerowej obudowie), które posiadają cechy budynku zgodnie z U.p.o.l. W praktyce orzeczniczej organów podatkowych oraz sądów administracyjnych dominowało dotychczas stanowisko, zgodnie z którym tego typu obiekty, jak i inne, np. stacje transformatorowe, magazyny do przechowywania (np. silosy), były uznawane za budowle i opodatkowane od ich wartości początkowej, w rezultacie czego zazwyczaj wzrastało opodatkowanie tych obiektów.

W dotychczasowych orzeczeniach sądy administracyjne podkreślały, że posiadanie cech pozwalających na uznanie danego obiektu budowlanego za budynek nie jest wystarczające. Zdaniem sądów, dla uznania danego obiektu za budynek konieczne było wystąpienie dodatkowych przesłanek, takich jak przeznaczenie obiektu czy możliwość wejścia ludzi do środka, a nawet brak okien.

Z tego powodu, w przypadku budynków m.in. telekomunikacyjnych, energetycznych czy o funkcji magazynowej (silosy) organy podatkowe i sądy administracyjne częściej skłaniały się do uznawania ich za budowle.

Opodatkowanie takich budynków nie od ich powierzchni użytkowej, a wartości początkowej zmuszało podatników do uiszczania daniny publicznoprawnej w zawyżonej wysokości.

Wyrok TK o sygn. SK 48/15 wejdzie w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.
 

Skutki dla podatników

Podatnicy, którzy posiadają obiekty spełniające cechy budynku dotychczas opodatkowane jako budowle, od których nadpłacili podatek od nieruchomości, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty z tego tytułu na podstawie art. 74 Ordynacji podatkowej. W przypadku złożenia wniosku o zwrot nadpłaty z tego tytułu w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia TK, podatnikowi przysługuje także oprocentowanie nadpłaty (art. 78 §5 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Pomoc KPMG

Obecnie konieczne jest zaczekanie na pisemne uzasadnienie wyroku. Po jego pojawieniu się, będziemy Państwa informować o szczegółowych motywach podjętego przez TK rozstrzygnięcia. Chętnie także pomożemy z analizą obiektów, które powinny być budynkami, przygotowaniem wniosków nadpłatowych, jak również reprezentowaniem Państwa podczas takiego postępowania nadpłatowego. KPMG w ramach swoich struktur stworzyło specjalny zespół ds. zarządzania majątkiem przedsiębiorstw, wyspecjalizowany w projektach dotyczących zarządzania środkami trwałymi oraz podatku od nieruchomości, którego członkowie zostali uznani w 2016 r. przez Dziennik Gazeta Prawna za najlepszych doradców w zakresie podatków lokalnych.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie