Frontiers in tax - Grudzień 2017

Frontiers in tax - Grudzień 2017

Najnowszy numer Frontiers in tax zawiera informacje na temat najistotniejszych zmian w ustawie PIT zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika. Autorzy prezentują m.in. zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku, wysokości zwolnień podatkowych, stawki ryczałtu od przychodów z najmu, czy też opodatkowania programów motywacyjnych. Na łamach magazynu zaprezentowano również artykuł na temat nowych przepisów w zakresie stosowania 50% kosztów z tytułu przeniesienia praw autorskich.

1000
maszt elektryczny

W numerze:

  • Opodatkowanie programów motywacyjnych w świetle nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
  • Zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego a zniesienie limitu ograniczenia składek 
  • 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców – zwiększony limit a mniejsza grupa uprawnionych
  • Opodatkowanie najmu zryczałtowanym podatkiem

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie