GI Alert: Specjalne strefy ekonomiczne 2.0

GI Alert: Specjalne strefy ekonomiczne 2.0

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło założenia nowego systemu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE), który miałby obowiązywać od pierwszego kwartału 2018 r., bez daty wygaśnięcia jak to jest w obecnym systemie.

1000
GI Alert: Specjalne strefy ekonomiczne 2.0

Główne założenia nowego systemu to:

Brak ograniczeń terytorialnych

Zwolnienie z podatku dochodowego w SSE będzie dostępne na terenie całej Polski, a nie jak aktualnie tylko na terenach posiadających status SSE. Inwestor będzie miał zasadniczo możliwość swobodnego wyboru miejsca lokalizacji inwestycji i nie będzie musiał kierować się tylko na obszary posiadające już status SSE (lub mogące uzyskać taki status przez wielomiesięczną procedurę rozszerzania SSE).

Nowe kryteria dostępu

Nowością będzie wprowadzenie oprócz kryteriów ilościowych także kryteriów jakościowych, które będą dopasowane do warunków konkretnej lokalizacji:

 1. Kryteria ilościowe – nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia i wielkości przedsiębiorstwa.
 2. Kryteria jakościowe:
  1. rozwój strukturalny (kadra ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy);
  2. rozwój naukowy (współpraca z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalność B+R i rozwój klastrów);
  3. zrównoważony rozwój (w zależności od stopy bezrobocia);
  4. rozwój zasobów ludzkich (dodatkowe świadczenia dla pracowników).

Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60 proc. punktów na obszarach o intensywności wparcia poniżej 35 proc., 50 proc. na obszarach o intensywności wsparcia 35 proc., 40 proc. na obszarach o intensywności wsparcia 50 proc.

Zwolnienia ograniczone czasowo

Decyzja o wsparciu inwestycji zwolnieniem podatkowym będzie wydawana na czas określony od 10 do 15 lat (im wyższa intensywność wsparcia w danym regionie, tym dłuższy będzie okres zwolnienia). Do czasu wygaśnięcia aktualnej ustawy, czyli do 2026 r. okres ten może być wydłużony o 5 lat w przypadku inwestycji na terenach obecnie objętych statusem SSE.

Planowane jest, aby nowy system wszedł w życie od pierwszego kwartału 2018 r. Przepisy muszą jeszcze przejść pełną drogę legislacyjną.

Obecny system będzie dalej funkcjonował do roku 2026, ale jedynie dla zezwoleń wydanych przed wejściem w życie nowego systemu.

Oznacza to, że do roku 2026 będą funkcjonowały równolegle dwa systemy. 

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorców w zakresie specjalnych stref ekonomicznych.

Biorąc pod uwagę nadchodzącą zmianę systemu funkcjonowania SSE oraz wygaśnięcie obecnego systemu SSE w roku 2026, pojawia się wiele zagadnień wymagających rozważenia:

 • jak w pełni wykorzystać przysługującą pomoc publiczną do roku 2026 dla obecnych zezwoleń;
 • czy inwestycje mające być dokonane w najbliższym czasie lepiej dokonać w obecnym systemie czy poczekać i przeprowadzić je w nowym systemie, który system będzie bardziej opłacalny;
 • przedsiębiorstwa, które będą posiadały inwestycje pod obecnym systemem i pod nowym systemem, będą musiały zapewnić odpowiednie ujęcie organizacyjne, rachunkowe, podatkowe i prawne projektów;
 • jakie dodatkowe źródła ulg i dotacji można pozyskać na prowadzoną działalność i planowane nowe projekty.

Chętnie doradzimy Państwu w tych i innych kwestiach związanych z prowadzeniem działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Zapraszamy do kontaktu.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs