Dokumentacja cen transferowych - Biblioteka artykułów

Dokumentacja cen transferowych - Biblioteka artykułów

Artykuły i komentarze dotyczące najistotniejsze i najciekawsze z punktu widzenia polskich podatników orzeczenia sądów administracyjnych.

Artykuły i komentarze dotyczące orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji Min. Fin.

Zagadnienia związane z cenami transferowymi z roku na rok są przedmiotem coraz większego zainteresowania organów podatkowych i skarbowych, które podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie celowemu zaniżaniu podstawy opodatkowania i transferu zysków w do innych jurysdykcji podatkowych.

Przejawem zwiększonej istotności cen transferowych może być m.in. proces dostosowania polskich przepisów do standardów ogólnoświatowych w wyniku którego począwszy od 1 stycznia 2017 r. diametralnej zmianie ulega zakres informacji przekazywanej przez podatników w ramach przygotowywanej dokumentacji cen transferowych.

Na łamach opracowań przygotowanych przez specjalistów KPMG omawiane i komentowane są najistotniejsze i najciekawsze z punktu widzenia polskich podatników orzeczenia sądów administracyjnych czy też interpretacje indywidualne wydawane przez Ministra Finansów w sprawach związanych z cenami transferowymi.

Artykuły poruszają również międzynarodowe aspekty związane z cenami transferowymi, w tym komentują wyniki prac instytucji międzynarodowych, które mogą mieć realny wpływ na polskich podatników.
 

Bądź z nami w kontakcie