BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

BEPS - Base Erosion and Profit Shifting

BEPS stał się synonimem trendu zmierzającego do reformy przepisów podatkowych i zmiany zasad opodatkowania.

BEPS stał się synonimem trendu zmierzającego do reformy przepisów podatkowych.

BEPS - (ang. Base Erosion and Profit Shifting) to termin, używany w międzynarodowej debacie publicznej na temat unikania opodatkowania i sposobów przeciwdziałania nieuczciwemu zaniżaniu danin publicznych.

Wraz z publikacją Raportu OECD nt. przeciwdziałania BEPS w 2013 r., termin ten stał się synonimem globalnego projektu OECD i G20. 15 działań przedstawionych przez OECD (określanych często jako Projekt BEPS) ma na celu wdrożenie jednolitych zasad międzynarodowego opodatkowania dostosowanych do wyzwań XXI w. Projekt nt. przeciwdziałaniu BEPS, zawiera 15 działań, jakie powinny podjąć państwa, aby zapobiec nieuczciwemu unikaniu opodatkowania i przenoszeniu zysków do rajów podatkowych.

W październiku 2015 r. OECD przedstawiła zestaw raportów końcowych wraz z rekomendacjami dot. realizacji 15 działań Projektu BEPS. Zalecenia OECD spowodowały istotne zmiany w polskim systemie podatkowym.

Zobacz także:

 

Bądź z nami w kontakcie