Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych

Retransmisja konferencji online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”

Retransmisja

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji pierwszej konferencji online organizowanej w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”.
Wydarzenie „Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych” odbyło się 21 maja 2020 r. w godz. 10.00 – 12.50.

W programie konferencji:

 • Raportowanie finansowe w nowej rzeczywistości gospodarczej
 • Ryzyka prawne związane z regulacjami dotyczącymi COVID-19 – na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy i członkowie zarządów spółek?
 • Rozwiązania podatkowe z tarczy antykryzysowej
 • Pozostałe rozwiązania podatkowe (spoza tarczy antykryzysowej)
Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych
OBEJRZYJ RETRANSMISJĘ

 

Warunki udziału:

 • Udział w konferencjach jest bezpłatny;
 • Konferencje były prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski;
 • Organizator zastrzega możliwość selekcji zgłoszeń. Zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane;
 • Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie akredytacji.

Szczegółowa agenda

Konferencja odbyła się 21 maja 2020 r. w godz. 10.00 – 12.50.

Raportowanie finansowe w nowej rzeczywistości gospodarczej

godz. 10.10 - 10.40

Zakres tematyczny

 • Kto i kiedy będzie musiał ujawnić wpływ pandemii SARS-CoV-2 w sprawozdaniu finansowym?
 • Zmiana sytuacji makroekonomicznej jako przesłanka utraty wartości
 • Na jakie elementy, oprócz utraty wartości, należy zwrócić uwagę przygotowując sprawozdanie finansowe?
 • Jakie ujawnienia powinny znaleźć się w sprawozdaniu finansowym?

Ryzyka prawne związane z regulacjami dotyczącymi COVID-19 – na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy i członkowie zarządów spółek?

godz. 10.50 - 11.20

Zakres tematyczny

 • Ryzyka publicznoprawne związane z uzyskaniem i wykorzystaniem środków na łagodzenie skutków COVID-19
  • Ryzyka odpowiedzialności przedsiębiorcy związane z wykorzystaniem środków na łagodzenie skutków COVID-19 – na jakie kwestie powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?
  • Ryzyka odpowiedzialności dla członków zarządów za decyzje związane z wykorzystaniem rozwiązań tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej
 • Ryzyka kontraktowe
  • Ogólne zasady wynikające z KC (niewykonanie zobowiązania na skutek siły wyższej, nadzwyczajna zmiana stosunków, niemożliwość świadczenia)
  • Efekty przyjęcia szczególnych uregulowań dotyczących umów najmu w galeriach handlowych – ryzyka dla wynajmujących i najemców
  • Nowe regulacje dotyczące umów o wykonanie zamówienia publicznego – na co zwrócić uwagę?

Rozwiązania podatkowe z tarczy antykryzysowej

godz. 11.30 - 12.00

Zakres tematyczny

 • Odroczenie lub przedłużenie terminów rozliczeń podatkowych
 • Zmiany w zakresie odliczeń CIT i PIT
 • Umożliwienie zwolnienia RET
 • Limit pomocy publicznej
 • Zmiany w zakresie postępowań (zawieszenie terminów i fikcji doręczeń)

Pozostałe rozwiązania podatkowe (spoza tarczy antykryzysowej)

godz. 12.10 - 12.40

Zakres tematyczny

 • Podstawowe instrumenty z Ordynacji Podatkowej (odroczenia płatności, raty, umorzenia)
 • Ulga na złe długi
 • Reorganizacje, restrukturyzacje, połączenia
 • Możliwości dotyczące środków trwałych
 • Pozostałe instrumenty (ulga B+R, IP BOX i inne)

Pozostałe konferencje cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”

Organizator i patroni medialni

Patroni
informative image