• Agnieszka Jóźwiak, autor |
  • Anna Panek, autor |
2 min

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane w nim zmiany mają kluczowe znaczenie dla pracowników, zwłaszcza w kontekście urlopu macierzyńskiego i związanych z nim świadczeń. Nowelizacja obejmuje m.in. rozszerzenie praw pracowniczych związanych z urlopem macierzyńskim, uwzględniając sytuacje, w których dziecko wymaga opieki szpitalnej lub hospicyjnej. Projekt zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla matek wcześniaków o całkowity czas hospitalizacji dziecka po wyjściu ze szpitala lub innego zakładu leczniczego. Nie został mu jeszcze nadany numer druku sejmowego.

Urlop macierzyński jest niezwykle istotny dla mam, ponieważ umożliwia im skoncentrowanie się na opiece nad dzieckiem w pierwszych, najważniejszych tygodniach jego życia. To czas, który daje możliwość tworzenia silnej więzi ze swoim dzieckiem, co jest kluczowe dla jego rozwoju emocjonalnego. Urlop macierzyński stanowi część systemu wsparcia dla rodzin, mającego na celu zapewnienie matkom i ojcom czasu na opiekę nad dzieckiem oraz ochronę ich praw w miejscu pracy. 

Urlop macierzyński

„Standardowy” urlop macierzyński w Polsce trwa 20 tygodni dla matki, z możliwością podziału z ojcem. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka jednocześnie, długość urlopu macierzyńskiego jest wydłużona i wynosi: 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniaków, 33 tygodnie przy trojaczkach, 35 tygodni przy czworaczkach i 37 tygodni przy pięcioraczkach bądź w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Urlop macierzyński jest szczególnie ważny ze względu na dodatkowe wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć rodzice wcześniaków. Wcześniaki często wymagają specjalistycznej opieki medycznej i zwiększonej uwagi, co może być bardzo stresujące dla rodziców. Urlop macierzyński umożliwia matkom wcześniaków bycie przy dziecku w szpitalu oraz uczestniczenie w jego terapii i leczeniu.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, iż w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. 

Główne założenia projektowanych zmian

W Sejmie pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którego głównym celem jest wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla matek wcześniaków o całkowity okres hospitalizacji dziecka. Zgodnie z zawartą w projekcie propozycją matka będzie mogła skorzystać z wydłużonego urlopu macierzyńskiego po wyjściu dziecka ze szpitala lub innego zakładu leczniczego.

Projekt ustawy przewiduje wydłużenie urlopu macierzyńskiego maksymalnie o 24 tygodnie ponad podstawowy wymiar przewidziany w Kodeksie pracy.

Prawo do wydłużenia ma przysługiwać w sytuacji, gdy w pierwszych 45 dniach życia dziecka, wymagało ono przez okres dłuższy niż 30 dni hospitalizacji lub opieki hospicyjnej.

Wydłużony urlop macierzyński ma być udzielany na wniosek.

W przypadku, gdy matka dziecka nie skorzysta z wydłużenia urlopu macierzyńskiego, z tego uprawnienia będzie mógł skorzystać ojciec dziecka.

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie większej elastyczności i wsparcia dla rodziców w okresie macierzyństwa, uwzględniając różnorodne sytuacje życiowe oraz potrzeby rodziny i dziecka.