• Agnieszka Jóźwiak, autor |
  • Anna Panek, autor |
3 min

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2023 roku ma być siedem niedziel handlowych. Jedna z nich wypada w dniu 24 grudnia 2023 r. (t.j. w Wigilię). Wśród ostatnich działań poprzedniego rządu znalazła się propozycja wprowadzenia zmian w tym zakresie i przeniesienie niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 grudnia 2023 r.

Niedziela handlowa

Na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (dalej „Ustawa”), w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest nie tylko handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, ale również powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem (także nieodpłatnie). Powyższe zakazy obowiązują także m.in. w dniu 24 grudnia po godzinie 14:00.

Ustawa przewiduje dwa wyjątki od powyższej zasady. Pierwszy wyjątek przewiduje całkowicie odstąpienie od zakazu handlu w niedziele i święta dla pewnych placówek; ustawa zawiera katalog placówek nieobjętych zakazem, w którym m.in. znalazły się takie placówki jak:

Paliwa

Stacje paliw płynnych

Apteka

Apteki i punkty apteczne

Strefy bezcłowe

Strefy wolnocłowe

Piekarnie

Piekarnie, cukiernie i lodziarnie, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi

Poczta

Placówki pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych

Sklepy internetowe

Sklepy internetowe i platformy internetowe

Drugi wyjątek dotyczy niedziel handlowych. Ustawa stanowi, że zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, o ile w taką niedzielę nie przypada święto.

Problematyczna niedziela handlowa, czyli 24 grudnia 2023 roku

W 2023 roku, zgodnie z drugim wyjątkiem opisanym powyżej, jedna z niedziel handlowych wypada w dniu 24 grudnia. Ustępujący rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej zasadę ograniczenia handlu w niedziele i święta, który dotyczy przeniesienia niedzieli handlowej w 2023 roku z 24 grudnia na 10 grudnia. W uzasadnieniu do projektu, wskazano, że zaproponowane zmiany są „[..] uzasadnione szczególnym czasem jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia, przygotowań i spotkań rodzinnych”, jak również, że ta propozycja wychodzi „naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu”.

Jednakże projekt przenosi niedzielę handlową z 24 grudnia na 10 grudnia, wraz z dodatkowym obostrzeniem dotyczącym godzin handlu odnoszącym się do dnia 24 grudnia. Oznacza to, że w dniu 10 grudnia sklepy mogłyby być otwarte jedynie do godziny 14:00. O ile zmiana niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 grudnia wydaje się racjonalna, to ograniczenie godzin handlu 10 grudnia budzi wiele wątpliwości.

Przypominamy o zasadach wykonywania pracy w niedzielę

Kodeks pracy, a dokładnie art. 15111 Kodeksu pracy przewiduje, że pracownik, który wykonuje pracę w niedziele handlową w pierwszej kolejności ma prawo do innego dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeśli nie jest możliwe wykorzystanie przez pracownika dnia wolnego w tym terminie, to pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Należy wskazać, że obowiązek udzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę nie jest uzależniony od liczby faktycznie przepracowanych w tym dniu godzin.

Dopiero w przypadku braku możliwości wykorzystania dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, pracownik będzie uprawniony do dodatku za pracę w niedzielę w wysokości 100% wynagrodzenia.

Status legislacyjny prac

Projekt ustawy został przekazany do Sejmu w dniu 20 listopada 2023 r. (poniedziałek). Wkrótce powinien zostać mu nadany numer druku sejmowego oraz powinien trafić on pod obrady Sejmu. Będziemy Państwa informować o jego dalszych losach.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że przyjęcie zaproponowanych przez poprzedni rząd na ostatnią chwilę zmian wiązać będzie się dla pracodawców z koniecznością dokonania zmian w harmonogramach pracy, które zgodnie z art. 129 § 3 Kodeksu pracy powinny być przekazane pracownikom na co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w grudniu.