• Renata Kulpa, autor |
  • Patrycja Pokutycka, autor |
2 min

Decyzja o udzieleniu pracownikom dnia wolnego z powodu przypadającego w sobotę święta zależy od tego, kiedy upływa okres rozliczeniowy. Warto przypomnieć, że zgodnie z Kodeksem Pracy, sobota jest dniem wolnym od pracy dla osób, które pracują od poniedziałku do piątku z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w danym okresie rozliczeniowym. W związku z tym, jeśli święto wypada w sobotę, pracodawca powinien obniżyć wymiar czasu pracy w danym miesiącu o 8 godzin.

Regulacje Kodeksu pracy a święto przypadające w sobotę

Dzień wolny z powodu przypadającego w sobotę święta przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Osoby zatrudnione na innych umowach, jak np. umowa cywilno-prawna (zlecenie), nie będą uprawnione do dnia wolnego.

Zgodnie z postanowieniami art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. W przypadku okresu rozliczeniowego trwającego miesiąc, dzień wolny powinien być przyznany w tym samym miesiącu. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, dzień wolny musi zostać wykorzystany przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego. Ponadto, pracodawca może wyznaczyć konkretny dzień jako dzień wolny za święto przypadające 11 listopada 2023 roku, na przykład 23 grudnia 2023 roku, i poinformować o tym pracowników. Należy również pamiętać, że Kodeks Pracy jasno stanowi, iż za święto wypadające w niedzielę, pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Urlop w sobotę 11 listopada 2023 r.

Jeśli urlop pracownika przypada na dzień wolny wyznaczony przez pracodawcę w zamian za 11 listopada 2023 roku, to w tym dniu nie korzysta on z urlopu, lecz z dnia wolnego za 11 listopada 2023 roku. Oznacza to, że jeden dzień urlopu pozostaje mu do wykorzystania w późniejszym terminie. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie tego dnia wolnego powinno mieć miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym.

Konsekwencje nieudzielenia dnia wolnego za 11 listopada 2023 r. dla pracodawcy

Jeżeli pracodawca nie przyzna pracownikowi dnia wolnego za 11 listopada i spowoduje to przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, będzie on zobowiązany do wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Konsekwencją nieprzyznania pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę może być stwierdzenie przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) naruszenia, które podlega karze grzywny od 1 do 30 tysięcy złotych.