• Renata Kulpa, autor |
1 min

Senat przyjął z poprawkami nowelizację Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

Senat przyjął z poprawkami nowelizację Kodeksu pracy, która na stałe wprowadza do przepisów pracę zdalną. Poprawki zakładają m.in. późniejsze wejście w życie niektórych zapisów ustawy. Na obecnym etapie nowelizacja wróciła do Sejmu, celem przeprowadzenia głosowania nad poprawkami Senatu. Posiedzenie Sejmu w tym zakresie zaplanowane zostało na 11-13 stycznia 2023 roku.

Poprawki senatu

Poprawki Senatu dotyczą:

  • zwiększenia wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym,
  • rozszerzenia obowiązku uwzględnienia przez pracodawcę wniosków o wykonywanie pracy zdalnej o pracowników wychowujących dziecko do 10. roku życia oraz mających orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również
  • wydłużenia terminu wejścia w życie niektórych przepisów o pracy zdalnej z 2 do 3 miesięcy.

Wydłużenie vacatio legis znacznej części przepisów do 3 miesięcy umożliwi pracodawcom lepsze przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów.

Pragniemy zaznaczyć, iż propozycja powyższych rozwiązań znajdujących się w projekcie ustawy nie ma charakteru ostatecznego. Projekt ustawy obecnie procedowany jest w Sejmie i może ulec modyfikacjom w toku procesu legislacyjnego.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z wprowadzeniem omawianych przepisów.