• Renata Kulpa, autor |
1 min

Rozpoczęły się negocjacje między Europejską Konfederacją Związków Zawodowych a Business Europe, czyli Konfederacją Europejskiego Biznesu, których celem jest opracowanie nowych przepisów gwarantujących pracownikom prawo do bycia offline po godzinach pracy.

Głównym celem prowadzonych negocjacji pozostaje chęć uregulowania czynności realizowanych po godzinach pracy, które mogłyby zakłócać odpoczynek pracownika. Wśród takich czynności wymienia się przede wszystkim wysyłanie maili, dodawanie zadań, odbieranie telefonów, czy też każdą inną formę komunikacji elektronicznej, która wpływa na odpoczynek pracownika.

Prawo do bycia offline ma dotyczyć nie tylko osób zatrudnionych, którzy wykonują pracę w formie zdalnej, lecz także tych świadczących pracę stacjonarnie, którzy korzystają ze służbowego e-maila i telefonu. Chodzi o to, by taki pracownik miał zagwarantowane prawo do odłączenia się od wiadomości, pytań i zamówień napływających takimi kanałami.

W przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji, opracowane regulacje staną się projektem dyrektywy jaka zostanie przedłożona do przejęcia przez właściwe organy Unii Europejskiej. Zgodnie z przepisami, czas na prowadzenie takich negocjacji to 9 miesięcy, chyba że partnerzy społeczni zdecydują o jego przedłużeniu.

Analiza przedstawionych założeń prowadzi jednak do wniosku, że największym problemem wprowadzonych rozwiązań może okazać się samo egzekwowanie tak ustanowionego prawa, albowiem wychwycenie wskazanych nieprawidłowości byłoby możliwe dopiero po zgłoszeniu ich przez pracownika. Taki stan rzeczy może powodować, że wielu pracowników będzie miało opór przed złożeniem skargi w obawie przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.

Pragniemy zaznaczyć, iż propozycja powyższych rozwiązań nie ma charakteru ostatecznego. Są to wyłącznie wstępne założenia, które mogą ulec modyfikacjom w toku dalszych negocjacji.

Będziemy Państwa informować o pracach związanych z ewentualnymi działaniami organów Unii Europejskiej w tym zakresie.