• Renata Kulpa, autor |
2 min

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Projekt rozporządzenia zwiększającego stawki za wykorzystanie prywatnych pojazdów do celów służbowych

W dniu 13 października 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Planowana zmiana ma wpłynąć na wysokość stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

Zgodnie z opublikowaną treścią projektu Rozporządzenia, koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, a stawki te nie mogą być wyższe niż:

  • 1) dla samochodu osobowego:
    • a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (dotychczas 0,5214 zł),
    • b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł (dotychczas 0,8358 zł);
  • 2) dla motocykla – 0, 69 zł (dotychczas 0,2302 zł);
  • 3) dla motoroweru – 0,42 zł (dotychczas 0,1382 zł).

Ostatnia zmiana stawek przebiegu pojazdu miała miejsce w 2007 roku. Jednakże wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, w tym koszty paliwa, powodują, że dotychczasowe maksymalne stawki, zdaniem Ministerstwa Infrastruktury „nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych”.

Omawiany projekt zakłada, że rozporządzenie zmieniające wskazane stawki przebiegu pojazdu wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy znajduje się obecnie w fazie opiniowania i uzgodnień.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z niniejszym projektem ustawy.

Powiązane

Inne publikacje i usługi