• Zuzanna Rowińska, autor |

W ostatnim czasie obserwujemy coraz większy udział użytkowników biznesowych w tworzeniu rozwiązań IT. Osoby nietechniczne, tworzące aplikacje biznesowe lub automatyzacje procesów, zwykle przy użyciu platform low-code/no code, to tak zwani citizen developerzy.

Rozumieją oni potrzeby swoich departamentów i wdrażają adresujące je rozwiązania. Wzrost liczby citizen developerów ściśle wiąże się z demokratyzacją technologii, czyli popularyzacją rozwiązań dających dostęp do narzędzi technicznych i biznesowych, wcześniej dostępnych tylko dla ekspertów. Postępująca demokratyzacja ma istotny wpływ na kierunek rozwoju technologii i jej przyszły wygląd. W raporcie Gartnera została uznana za jeden ze strategicznych trendów technologicznych ubiegłego roku. Eksperci przewidują, że do 2024 roku 75% dużych przedsiębiorstw będzie używało co najmniej czterech platform low-code, z których korzystać będą zarówno pracownicy obszaru IT oraz użytkownicy biznesowi [1].

Demokratyzacja automatyzacji procesów biznesowych

Dostawcy platform do automatyzacji procesów RPA (ang. Robotic Process Automation) kładą nacisk na intuicyjność swoich środowisk, aby umożliwić korzystanie z nich osobom nietechnicznym. Wiodące z nich to platformy low-code, które nie wymagają doświadczenia programistycznego od ich użytkowników. Tworzenie rozwiązań przy wykorzystaniu schematów blokowych, zamiast pisania kodu czy skryptów otwiera nowe możliwości dla pracowników biznesowych. Automatyzację przy pomocy RPA można porównać do tej tworzonej przy pomocy makr w Excelu, które umożliwiły specjalistom w prosty sposób skracać czas wykonywania schematycznych operacji. Jednak możliwości botów RPA znacznie przewyższają te, które oferują makra - współpracując z dowolnymi aplikacjami przy użyciu interfejsu użytkownika. 

Citizen development a skalowanie automatyzacji

Demokratyzacja narzędzi do automatyzacji ma istotne znaczenie w organizacjach, które chcą osiągnąć skalę korzyści związaną z wdrożeniem botów. Skalowanie robotyzacji kojarzone jest z podjęciem działań strategicznych i zaplanowaniem rozłożonego w czasie programu, obejmującego procesy end-to-end. Jednak wiele potencjału do robotyzacji kryje się w „długim ogonie” procesów, na który składają się niewielkie podprocesy i zadania poszczególnych użytkowników. Pojedynczo cechuje je niewielka skala, za to ich łączna pracochłonność bądź wpływ na jakość pracy są istotne. Z tego powodu warto obok działań strategicznych stosować równolegle podejście koncentrujące się na zaangażowaniu pracowników i robotyzacji procesów z „długiego ogona”. Taka postawa umożliwia wykorzystanie potencjału ekspertów biznesowych w roli citizen developerów, ponieważ drobne zadania, cechujące się nieskomplikowaną logiką, doskonale nadadzą się do automatyzacji przez osoby bez doświadczenia programistycznego.

Pozytywny wpływ na adopcję technologii i jej rozwój

Citizen development zmienia sposób myślenia o digitalizacji na poziomie organizacji oraz zwiększa zaangażowanie użytkowników biznesowych w ten proces. Daje pracownikom poczucie „właścicielstwa” w tworzeniu rozwiązań oraz zapewnia, że tworzone przez nich rozwiązania będą precyzyjnie odpowiadać potrzebom biznesowym – eliminując ryzyko niewłaściwego przekazania wymagań co do bota analitykom i deweloperom RPA. Robotyzacja zadania, które trwa zaledwie kilka minut dziennie powoduje oszczędność czasu w długofalowej perspektywie i pozwala skupić się na ambitnych lub kreatywnych wyzwaniach. Współpraca z botami w roli dewelopera daje także lepsze zrozumienie ich działania, przez co może pomóc w budowaniu zaufania do technologii RPA oraz w lepszej współpracy z deweloperami przy robotyzacji złożonych procesów. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników w działania digitalizacyjne przyspiesza się adopcja technologii oraz jej skalowanie.


Literatura

  1. David W. Cearley, Distinguished VP Analyst, Gartner. Top 10 strategic technology trends for 2020. s.l. : Gartner, Inc., 2020.