• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W lipcu 2021 roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym został udostępniony projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku.

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku

W lipcu 2021 roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym został udostępniony projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. Przewiduje on, iż od 1 stycznia 2022 r.:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3 000 zł,
  • minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 19,60 zł.

Planuje się, iż w porównaniu do 2021 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł (obecnie wynosi ono 2800 zł), natomiast minimalna stawka godzinowa o 1,30 zł (obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł).

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku znajduje się w fazie opiniowania i uzgodnień.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z niniejszym projektem rozporządzenia.