• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Do naszej Kancelarii wpływa wiele pytań w zakresie nowych przepisów dotyczących zakazu handlu podczas epidemii koronawirusa. Poniżej przedstawiamy rozwiązania jakie w tym zakresie wprowadziła tzw. Tarcza antykryzysowa.

Pakiet ustaw tworzących Tarczę antykryzysową

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje tzw. Tarcza antykryzysowa, czyli pakiet rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19. W skład Tarczy antykryzysowej wchodzi m.in. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”).

Ustawa ta przewiduje rozwiązania dla pracodawców w zakresie zakazu handlu. 

Zakaz handlu na podstawie dotychczasowych przepisów 

Przypominamy, iż od dnia 1 marca 2018 r. obowiązują ograniczenia dopuszczalności wykonywania pracy w niedzielę, w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Głównym celem ww. ustawy, było wprowadzenie zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele (z wyłączeniem kilku niedziel w roku, w przypadku których potrzeba handlu podyktowana jest szczególną koniecznością zaspokajania potrzeb ludności) oraz ustalenie zasad godzinowego ograniczenia handlu w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. 

Zakaz handlu wprowadzony ww. ustawą obejmuje proces sprzedaży, wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem, magazynowaniem czy inwentaryzacją, przez pracownika lub osobę wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jakie rozwiązania przewidziano w Tarczy antykryzysowej odniesieniu do zakazu handlu?

Przepisy Ustawy przewidują wyłączenie określonych czynności spod zakazu handlu wynikającego z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu, czynności związane z handlem, polegające na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby mogą być wykonywane w niedzielę oraz pracownikowi oraz osobie wykonującej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą zostać powierzone do wykonania takie czynności.

Należy zauważyć, iż powyższy wyjątek wynikający z Ustawy nie oznacza możliwości otwierania sklepów w niedziele. 

Ustawa przewiduje, iż ww. czynności nie będą mogły być wykonywane w niedziele, w które przypada święto (np. w Wielkanoc, czy w dniu 3 maja).

Ograniczenia co do funkcjonowania obiektów handlowych przedłużone do dnia 19 kwietnia 2020 r.

Zwracamy uwagę, iż w dniu 10 kwietnia 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim, do 19 kwietnia 2020 r. będą nadal obowiązywały ograniczenia związane z prowadzeniem handlu w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (tj. galeriach handlowych). W galeriach handlowych dopuszczalne jest jedynie prowadzenie działalności polegającej m.in. na:

  1. sprzedaży żywności,
  2. sprzedaży produktów kosmetycznych, artykułów toaletowych, środków czystości,
  3. sprzedaży produktów leczniczych, wyrobów medycznych czy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia,
  4. sprzedaży gazet,
  5. sprzedaży artykułów dla zwierząt domowych, 
  6. sprzedaży artykułów budowalnych lub remontowanych,
  7. sprzedaży paliw,

a także działalności usługowej polegającej na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych oraz gastronomicznych (wyłącznie w zakresie przygotowania i dostarczaniu żywności) oraz w punktach odbioru przesyłek.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian w prawie zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych oraz dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.