• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W związku z wydaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 31 marca 2020 r. Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej „Rozporządzenie”) wprowadzone zostały nowe obowiązki dla pracodawców. Akt wydano na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów (pozycja nr 566 w Dzienniku Ustaw) w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest kolejną regulacją, wprowadzającą coraz dalej idące ograniczenia mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się i zachorowaniu na koronawirusa (SARS-CoV-2).

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, zostało zmienione Rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pozycja nr 577 w Dzienniku Ustaw).

Zgodnie z wyżej wskazanymi Rozporządzeniami na pracodawcę został nałożony nowy obowiązaek polegający na: :

  1. zapewnieniu w zakładzie pracy osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk,
  2. zorganizowaniu stanowisk pracy w taki sposób by odległość pomiędzy nimi wynosiła co najmniej 1,5 m,  chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla (https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109400,nowe-obowiazki-sanitarne-.html), iż w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych należy ustawić biurka w pomieszczeniu w taki sposób, by najbliższa (w linii prostej) odległość pomiędzy osobami pracującymi była nie mniejsza niż 1,5 m.

W stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach roboczych, miejsca pracy powinny być zorganizowane tak, by zapewnić odległość, pomiędzy dwoma najbliższymi robotnikami, nie mniejszą niż 1,5 m.

Zespół Kancelarii D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian w prawie zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych oraz ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.