• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Nowe przepisy dla pracodawców w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została podpisana przez Prezydenta w dniu 7 marca 2020 roku. Przepisy tej Ustawy obowiązują już od 8 marca 2020 roku.

Ustawa ta ma na celu określić zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ustawa wprowadza niezbędne mechanizmy działania, które mają na celu  wyjście naprzeciw wszystkim sytuacjom, w których narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u ludzi.

W zakresie prawa pracy i przysługujących uprawnień pracownikowi oraz pracodawcy Ustawa przewiduje iż:

  1. pracodawca dysponuje prawem polecenia pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). 
  2. pracownikowi (ubezpieczonemu pracownikowi) będzie przysługiwało prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Będziemy informować Państwa o  dalszych wytycznych dla pracowników w związku z wirusem SARS-CoV-2.