Pricing

Pricing

Zespół Pricing KPMG w Polsce

Zespół Pricing KPMG w Polsce

Krytycznym elementem zarządzania produktem jest jego wycena. Z uwagi na wymagające środowisko biznesowe zakładom ubezpieczeń nie jest łatwo wyprzedzić konkurencję, zwłaszcza na rynku masowym.

 

Warunkami koniecznymi uzyskania w tym obszarze przewagi rynkowej jest znalezienie nisz ryzyk pro-selektywnych i anty-selektywnych, właściwy model elastyczności cenowej oraz uwzględnienie tych elementów w taryfikacja składek. Widoczne to jest zwłaszcza w ubezpieczeniach OC ppm.

 

Nasz zespół pomaga osiągnąć ten cel poprzez:

  • weryfikację i optymalizację istniejących w firmie aktuarialnych modeli liniowych (GLM),
  • wdrożenie metod nieliniowych, opartych na technikach uczenia maszynowego, uzupełniając modele GLM i stosujące je platformy komercyjne,
  • uzupełnienie bazy o dodatkowe dane ze źródeł zewnętrznych,
  • implementację modeli elastyczności cenowej,
  • optymalizację procesu wyceny składek, w tym czasu wyliczeń.
     

Connect with us