Analiza źródeł zysku

Analiza źródeł zysku

Zespół analizy źródeł zysku KPMG w Polsce

Zespół analizy źródeł zysku KPMG w Polsce

Celem tej usługi jest wdrożenie analizy bieżącego wyniku operacyjnego w podziale na: zysk z marży na ryzyku ubezpieczeniowym, zysk z opłat administracyjnych i zysk z opłat za zarządzanie aktywami.

 

Pozwala to na identyfikację przyczyn zmienności wyniku operacyjnego i na wgląd w jego długofalowe trendy.

 

Prowadzimy też analizę źródeł wartości ekonomicznej portfela ubezpieczeń. Bazą do tego typu analiz jest przegląd i dokonywanie wyceny wartości wg MCEV.

Connect with us

Kontakt