Cyber & Security er et av tjenesteområdene i KPMG Advisory. Hos oss finner du ca. 65 medarbeidere i alle aldre og med variert utdanning. Teamet vårt består av medarbeidere med blant annet bakgrunn fra NSM, spesialenhetene i Forsvaret og Politiet, data- og sivilingeniører, siviløkonomer, statsvitere og jurister. Felles er at vi alle har et brennende engasjement for skjæringsfeltet mellom teknologi, sikkerhet og cyberdomenet. Sammen bygger vi landets fremste fagmiljø innen cyber og sikkerhet!

Litt om oss

Cyber & Security arbeider etter en helhetlig tilnærming innen sikkerhet, fra strategisk rådgivning til operative sikkerhetstjenester der teknologisk spisskompetanse er en forutsetning. Avdelingen består av seks fagområder som arbeider med cyber og sikkerhet fra ulike innfallsvinkler. Vi bistår kundene våre før, under og etter cyber- og sikkerhetshendelser.

Cyber & Security er også en del av KPMGs satsning på ServiceNow, en verdensledende low-code plattform for arbeidsflyt og integrasjoner. Vi benytter dette verktøyet i vårt arbeid med cybersikkerhet, operativ sikkerhet og risikostyring for å forenkle hverdagsoppgaver hos våre kunder, samt å styrke kundenes evne til å avdekke og håndtere digitale trusler og sårbarheter.
Hva er typiske arbeidsoppgaver hos oss?

Vi jobber både med fag og rådgivning, samt implementering av tekniske løsninger i vårt arbeid med cybersikkerhet. Her er noen eksempler:

• Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser og modenhetsvurderinger

• Støtte til virksomheter med cyber-, fysisk- og personellsikkerhet, slik at de er tilstrekkelig og effektivt sikret – på alle områder

• Bistand til virksomheter med alt fra strategisk rådgivning og sikkerhetsstyring, til ivaretakelse av operative sikkerhetskapasiteter (SOC, CERT, CSIRT)

• Bistand med evalueringer, granskning og rådgivning etter sikkerhetshendelser

• Rådgivning innen sikkerhetskultur og -atferd, utvikling og implementering av digitale opplæringsprogram

• Bistand til virksomheter med alle sider av deres behandling av personopplysninger

• Regulatorisk rådgivning innen andre teknologidrevne områder, slik som sikkerhetsloven og elektronisk identitet

• Bistår virksomheter med sikkerhet i alle faser av digital transformasjon, på områder som sikkerhetsarkitektur, sikkerhet i sky, tilgangsstyring og program- og prosjektledelse