Stian Ervik

Director

KPMG i Norge

Stian er en del av teamet i 360 Security Ecosystem og leder KPMG sin satsning på fysisk sikkerhet. Før han startet i KPMG arbeidet han i Forsvaret og har lang erfaring med sikkerhetsarbeid i inn- og utland. Stians hovedkompetanse er krisehåndtering, beredskap, evaluering av kritisk infrastruktur og reisesikkerhet. Stian har også lang erfaring innenfor ledelse av høyprestasjons-team under dynamiske og krevende forhold. Stian jobber på tvers av mange bransjer, blant annet innen olje og gass, kraft, shipping, bygg og anlegg, samt Forsvaret.

Kontakt meg:

E-post: stian.ervik@kpmg.no
Telefon: +47 941 41 255
LinkedIn

  • Informasjonsbeskyttelse
  • Operasjonell risiko
  • 2019, Bachelor i sikkerhet, Forsvarets Høgskole

  • 2007, Grunnfag, Medisin

  • 2020 - d.d., KPMG, 360 Security, Senior Manager

  • 2007 - 2020, Offiser i Norske Forsvaret