Voortbouwend op het 2018 Sustainable Finance Action Plan (SFAP) heeft de Europese Commissie een vernieuwde strategie aangekondigd. Deze biedt een routekaart voor de financiële dienstensector om de kapitaalstromen naar een duurzame economie te vergroten. Hiermee worden acties ondersteund zoals die zijn uiteengezet in de Europese Green Deal en wordt een bijdrage geleverd aan de beheersing van financiële risico's gerelateerd aan milieu- en sociale kwesties. 

Hoe om te gaan met de wet- en regelgeving voor duurzame financiering?

Duurzame investeringen moeten fors groeien. Voor Nederland alleen al tot – jaarlijks – 260 miljard euro in 2030. De financiële dienstensector speelt inherent een cruciale rol bij het realiseren van de Europese Green Deal-ambitie van de EU. Als gevolg hiervan worden de risico's en kansen op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG) steeds relevanter voor financiële instellingen.

Er is met name een sterke focus op de 'E' in 'ESG', die betrekking heeft op klimaat- en andere milieurisico's. Wet- en regelgeving is een belangrijk beleidsmiddel op weg naar een netto-emissievrije economie. Centrale banken, normstellers en toezichthouders spelen in toenemende mate een actieve rol bij het vaststellen van regels om financiële instellingen in de juiste richting te sturen, en bepalen in veel bestuurskamers de agenda voor duurzame financiering. De krachtige impuls onder beleidsmakers heeft geresulteerd in een snelgroeiende reeks regels en voorschriften en ambitieuze tijdlijnen voor financiële instellingen om deze aan te pakken.

Met grote regelmaat wordt nieuwe of bijgewerkte regelgeving voor duurzame financiering ingevoerd. Hierdoor krijgt het niet de tijd om volledig te kristalliseren en te rijpen, wat een continu proces is. Tenminste, niet als je je als instelling hebt gecommitteerd om bij te dragen aan de klimaatdoelen van de EU Green Deal voor 2030. Er is dan ook een sterke roep om actie.

Hoe we ondersteunen om te voldoen aan ESG-regelgeving

KPMG ondersteunt banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, private equity en pensioenfondsen bij het voldoen aan ESG-regelgeving en verwachtingen met betrekking tot toezicht. We zijn ervan overtuigd dat dit het beste kan worden bereikt door een holistische benadering van leren door te doen, waarbij ook rekening wordt gehouden met zakelijke kansen.

We ondersteunen de financiële dienstverlening door te fungeren als navigator door het regelgevingslandschap, op te treden als algemene ontwerp- en implementatiepartner en technische expertise te leveren. Dit doen we met disciplinaire teams die beschikken over alle vereiste competenties: risico, regelgeving, duurzaamheid, strategie & bedrijfsvoering, people & change en technologie.

Ga in gesprek met onze experts

ESG Regulations

Neem contact op met Lennart Cattel for ESG Regulations-gerelateerde vragen

ESG Integration

Neem contact op met Marco Frikkee voor ESG Integration-gerelateerde vragen

ESG Risks

Neem contact op met Gertjan Thomaasen voor ESG Risks-gerelateerde vragen.

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)