De sleutelrol van de financiële sector in een duurzamere economie

Banken, verzekeringsmaatschappijen, private equity en pensioenfondsen zijn de belangrijkste bron van externe financiering voor de Europese economie. Hierdoor kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het dichten van de investeringskloof voor de transitie naar een duurzamere economie en het beperken van klimaatrisico's. Deze financiële instellingen kunnen echter ook worden blootgesteld aan risico's die verband houden met niet-duurzame economische ontwikkeling, algemeen bekend als milieu-, sociale en governance risico's (ESG), waaronder risico's die verband houden met klimaatverandering.

ESG-kwesties worden dan ook steeds belangrijker voor de sector en de belanghebbenden daarin. De industrie zelf, klanten, toezichthouders en anderen worden zich steeds meer bewust van de impact en bijdragen van investeringen aan de samenleving.

Sleutelgebieden

We identificeren drie belangrijke gebieden die de verdere integratie van ESG-kwesties stimuleren:

Fysieke risico's en kansen als gevolg van niet-financiële factoren hebben een directe impact op de dagelijkse activiteiten van verschillende bedrijfsmodellen. Dit leidt tot betere of slechtere financiële prestaties die direct van invloed zijn op het rendement voor de belegger/financierder. 

ESG-risico's en maatschappelijke eisen worden steeds vaker vertaald in wet- en regelgeving. Voorbeelden van recent ingevoerde of aanstaande regelgeving (inclusief) ESG-integratie en rapportagevereisten voor vermogensbeheerders/eigenaren zijn IORP II, Responsible Business Conduct Agreements (over verantwoord beleggen), het EU classificatiesysteem van duurzame economische activiteiten ('taxonomie') en de NGFS-rapport.

Naarmate klanten en andere belanghebbenden zich bewuster worden van ESG-kwesties, gaan ze eisen dat de financiële sector extra inspanningen levert om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Hoe wij u kunnen ondersteunen

KPMG Sustainability ondersteunt financiële instellingen bij het creëren van duurzame langetermijnwaarde voor hun klanten, door het beheersen van duurzaamheidsrisico's en het benutten van kansen die voortvloeien uit de transitie naar een duurzamere economie. 

De dienstverlening van KPMG omvat alle aspecten van ESG-integratie: governance, ontwikkeling van strategie en beleid, implementatie van kaders en processen, rapportage en evaluatie. Daarnaast bieden we assurance over de duurzaamheid van informatie in investeringsrapporten en jaarverslagen. Bovendien helpen we uw organisatie om ESG-regelgeving na te leven.

Ons netwerk van professionals helpt uw organisatie haar benadering van ESG te verbeteren, ongeacht uw huidige volwassenheidsniveau. Van verantwoord beleggen en ESG due diligence tot impactbeleggen en impactmeting.

Ga met ons in gesprek

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)