Vermogensbeheerders worden geconfronteerd met toenemende vraag en steeds grotere uitdagingen op het gebied van impactrapportage

Beleggers, toezichthouders en andere stakeholders worden zich steeds meer bewust van de impact die beleggingskeuzes hebben op de samenleving. Zij eisen steeds vaker van vermogensbeheerders dat zij zich meer inspannen om inzicht te geven in hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Dit resulteert in een spectaculaire toename van geïntegreerde en verantwoorde ESG-beleggingsproducten.

Steeds meer vermogensbeheerders rapporteren inmiddels over de impact van hun bezit. Veelal gaat het hierbij over de impact van hun investeringen, waaronder CO2-uitstoot en gecreëerde werkgelegenheid. Vanwege het ontbreken van een gestandaardiseerde methode en de beperkte beschikbaarheid van betrouwbare gegevens is het voor veel vermogensbeheerders moeilijk en tijdrovend om verslag te doen over de volledige impact van hun investeringen. 

Samen een standaard opstellen om de prestaties van een fonds te beoordelen

Het University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) heeft samen met de Investment Leaders Group (ILG) het Sustainable Investment Framework ontwikkeld voor de beoordeling van portefeuilles van beursgenoteerde aandelen of bedrijfsobligaties.

Op basis van gegevens verkregen van erkende gegevensaanbieders worden met behulp van dit raamwerk zowel de absolute prestaties van een fonds als de relatieve prestaties vergeleken met een benchmark beoordeeld. Het raamwerk bestaat uit een zestal thema's die investeerders kunnen gebruik om de prestaties van hun beleggingen te beoordelen ten opzichte van de United Nations Sustainable Development Goals (SDG's).

Het CISL-raamwerk biedt een oplossing voor dit probleem in de vorm van zes eenvoudige kwantitatieve tests op basis van goed beschikbare gegevens. Dankzij onze samenwerking met KPMG kunnen we het raamwerk in de toekomst uitbreiden naarmate er nieuwe databronnen beschikbaar komen, ook op het belangrijke gebied van maatschappelijke impact.

Dr. Jake Reynolds, Executive Director,
Sustainable Economy, University of Cambridge
Institute for Sustainability Leadership (CISL)

Het raamwerk biedt een snel 'dashboard' waarmee de vermogensbeheerder of eigenaar de prestaties van een fonds kan begrijpen, beoordelen en vergelijken met anderen. Het resultaat weerspiegelt de relatieve prestaties van een fondsportefeuille vergeleken met een bepaalde benchmark.

Kort samengevat gaat het bij de zes thema's van het raamwerk om de volgende criteria:

  1. Klimaatstabiliteit: de wereldwijde inspanning om de temperatuurstijging op aarde te beperken, en afstemming van een actief op de Overeenkomst van Parijs om de temperatuurstijging 'ruim onder' 2°C te houden.
  2. Gezonde ecosystemen: het in stand houden van ecologisch verantwoorde landschappen en zeeën voor mens en natuur.
  3. Zekerheid van middelen: het in stand houden van natuurlijke hulpbronnen door efficiënt en circulair gebruik.
  4. Basisbehoeften: het verlenen van kritieke diensten aan iedereen in de samenleving, inclusief mensen met een laag inkomen, om hen te helpen aan armoede te ontsnappen.
  5. Welzijn: betere gezondheid, onderwijs, rechtvaardigheid, en gelijke kansen voor iedereen.
  6. Fatsoenlijk werk: het creëren van veilige, sociaal inclusieve banen en arbeidsomstandigheden voor iedereen.

Oplossing om de prestaties van een fonds te beoordelen – Sustainable Investment Framework Navigator

Om een ​​eenvoudige en praktische toepassing van het Sustainable Investment Framework mogelijk te maken, hebben KPMG en CISL een Software-as-a-Service (SaaS) tool ontwikkeld – de Sustainable Investment Framework Navigator. Hiermee kunnen beleggingsportefeuilles worden beoordeeld op basis van een gemeenschappelijke impactnorm en krijgen vermogensbeheerders en beleggers inzicht in de feitelijke duurzaamheidseffecten van beleggingsportefeuilles.

Het uiteindelijke doel van de samenwerking tussen CISL en KPMG is om een ​​tool te creëren waarmee alle beleggingsportefeuilles kunnen worden beoordeeld aan de hand van een gemeenschappelijke impactnorm, zodat vermogensbeheerders en beleggers weloverwogen keuzes kunnen maken met hun beleggingen.

Vraag een demo aan


Vraag een demo aan van onze Sustainable Investment Framework Navigator en ontdek hoe deze plug & play-tool u helpt de impact van uw portefeuilles te visualiseren.

De Navigator biedt financiële instellingen en investeerders een eenvoudige en transparante methode om inzicht te krijgen in hun ecologische en sociale impact. Er is een ESG-gegevensbibliotheek in de Navigator die wordt geleverd door een externe gegevensprovider. Hierin staan de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van meer dan 10.000 beursgenoteerde bedrijven.

De Navigator kan worden gebruikt om:

  1. Inzicht te krijgen in de huidige impact van een beleggingsportefeuille en veranderingen in de impact in de loop van de tijd te volgen
  2. Te rapporteren over de impact van een beleggingsportefeuille aan zowel interne als externe stakeholders
  3. Vermogensbeheerders te beoordelen op de impact van hun beleggingsportefeuille, in plaats van strikt te richten op de meer traditionele aanpak.

Dit raamwerk toont duidelijk het mandaat van de ILG aan om ledengestuurde, oplossingsgerichte resultaten te leveren, ondersteund door hoogwaardige academische expertise. Door het raamwerk samen te ontwikkelen en te testen, helpt het werk van de Groep de markt bij het navigeren door een belangrijke uitdaging op het gebied van duurzaam beleggen: het vermogen om aan beleggers te communiceren over de sociale en ecologische resultaten van beleggingsportefeuilles.

Will Oulton - Global Head,
Responsible Investment, First Sentier Investors
Chair, Investment Leaders Group

The University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)

The University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) is een wereldwijd invloedrijk instituut dat leiderschap en oplossingen ontwikkelt voor een duurzame economie. Wij zijn van mening dat de economie 'opnieuw verbonden' kan worden door gerichte samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en financiële instellingen, om positieve resultaten te leveren voor mens en milieu.

Al meer dan dertig jaar bouwen we aan de leiderschapscapaciteit en vermogens van individuen en organisaties. Daarbij hebben we toonaangevende samenwerkingen gecreëerd om verandering te bewerkstelligen en de weg naar een duurzame economie te versnellen. Onze interdisciplinaire onderzoeksbetrokkenheid vormt de wetenschappelijke basis voor praktische actie.

The Investment Leaders Group (ILG)

De Investment Leaders Group (ILG) is een wereldwijd netwerk van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders die zich inzetten voor de bevordering van verantwoord beleggen. Het is een vrijwillig initiatief, gedreven door haar leden, mogelijk gemaakt door het Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), en ondersteund door academici van de Universiteit van Cambridge.

De visie van de ILG is een investeringsketen waarin economische, sociale en ecologische duurzaamheid worden geleverd als uitvloeisel van het investeringsproces, waarbij investeerders robuuste langetermijnrendementen genereren.Ga met ons in gesprek

Neem contact met ons op voor meer informatie over de Sustainable Investment Framework Navigator en als u met ons in gesprek wil gaan.

 

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)