Overweegt u om activiteiten uit te breiden, waarvoor u een vergunningaanvraag nodig heeft? Om dit te bepalen heeft KPMG een methodiek ontwikkeld om de huidige organisatie aan toekomstige ambities te toetsen. Met behulp van een interactieve benadering brengen we samen met u in kaart waar de onderneming nu staat en welke stappen genomen moeten worden om naar een ander of geheel nieuw business model te groeien. Het verkrijgen of uitbreiden van een licentie die daarbij past kan hiervan een belangrijk onderdeel zijn. 

Kennisintensieve aanpak

Met een serie interactieve workshops voeren we samen met u een Quickscan uit op verschillende relevante deelgebieden van uw organisatie. KPMG voorziet u hiervoor per deelgebied van de (vergunnings)vereisten, op basis van geruime kennis en ervaring op elk van deze deelgebieden. U kunt hierbij denken aan vereisten op het gebied van de bedrijfsmodel, IT, governance, beleid, operaties en financieel/risico management. Met inbreng van de ervaren KPMG-experts krijgt u een goed beeld van de huidige staat van de organisatie en de discrepantie met de gewenste situatie.

Van discrepanties naar roadmap

U heeft helder voor ogen welke stappen uw organisatie nog moet nemen. Op welke manier kunt u hier concreet invulling aan geven? Nu de discrepanties helder in kaart zijn gebracht kunnen onze specialisten u helpen met het opstellen van een Roadmap. Hierin definiëren we samen met u –wederom op elk deelgebied – concrete acties en tijdslijnen, die vorm krijgen in een gedegen projectplanning.

De ruime ervaring van KPMG op het gebied van licentietrajecten en de bewezen aanpak van de Readiness & Requirements Quickscan helpt u daarbij.

Neem contact met ons op

Martijn Berghuijs

Partner | Risk Consulting

KPMG Nederland

Berghuijs.Martijn@kpmg.nl

Paul Koetsier

Director

KPMG Nederland

Koetsier.Paul@kpmg.nl

Onze services